Særlige udfordringer

Frivillige, der er i kontakt med flygtninge med traumer, kan opleve vanskeligheder, som frivillige, der deltager i andet frivilligt integrationsarbejde, ikke støder på – eller oplever så udtalt.

Har man været frivillig i en kortere eller længere periode, undrer man sig måske over:

  • Hvorfor tager det så lang tid at vinde flygtningens tillid?
  • Hvorfor er der kun sparsom tilslutning til forskellige arrangementer?
  • Hvorfor er flygtningens humør så svingende?
  • Hvordan forholder jeg mig til flygtningens fortid? Skal jeg spørge om, hvad vedkommende har oplevet?
  • Hvad stiller jeg op, hvis flygtningen pludselig overvælder mig med sin historie?
  • Hvorfor føler jeg mig utilpas sammen med én flygtning og ikke med en anden?
  • Bør jeg invitere flygtningen hjem privat eller tage imod flygtningens invitation?
  • Hvad gør jeg, når jeg selv føler, at der må gøres noget særligt, fordi flygtningen bliver uretfærdigt behandlet her i Danmark?

Det er naturligt at stille sig de spørgsmål, når man har med flygtninge med traumer at gøre. For mange flygtninge kan være i svingende eller meget dårligt humør i lange perioder. Og efter de første møder med flygtningen kan det være svært for den frivillige at afgøre, om møderne er til glæde for flygtningen.

Som det er tilfældet i al anden kontakt mellem mennesker, spiller kemien mellem flygtningen og den frivillige en rolle. Manglende eller dårlig kemi kan føre til, at en relation opgives. Men det er vigtigt at huske, at vanskelighederne langt oftere skyldes forhold, som har med flygtningens traumatiske historie at gøre og med de udfordringer, han eller hun står over for i sin integrationsproces og i sit møde med Danmark.

Tålmodighed og stabilitet

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at det tager tid at opbygge en tillidsfuld relation til et menneske, der lever med psykiske traumer. Perioder, hvor der tilsyneladende ikke sker fremskridt i kontakten, er ofte nødvendige skridt på vejen til at opnå et tillidsfuldt forhold.

For den frivillige kan det dog føles som stilstand, og man kan blive i tvivl om, hvad ens opgave er. Man begynder måske også at tvivle på, om man gør det frivillige arbejde godt nok, og om der overhovedet er interesse for kontakten fra flygtningens side.

Kontakten med flygtninge med traumer forudsætter derfor tålmodighed og stabilitet. Flygtningens liv vil som oftest være præget af store omvæltninger og møder med mange mennesker på godt og ondt. Den frivillige må væbne sig med en god portion tålmodighed og blive ved med at tro på, at indsatsen giver mening. Stabiliteten i kontakten over tid er af afgørende betydning for, at flygtningen tør tro på den frivilliges intentioner om en ligeværdig relation.

Selvom kernen i det frivillige arbejde er, at den frivillige og flygtningen møder hinanden som ligeværdige, må den frivillige altså være indstillet på at skulle tage initiativet i en kortere eller længere periode uden at miste modet.

Kontakten med flygtninge med traumer er således også mere forpligtende end andre former for frivilligt integrationsarbejde. Det skal man som frivillig være ordentligt forberedt på, ligesom man til at starte med må gøre sig nogle tanker om, hvor meget man kan deltage i. Ellers risikerer man at havne i en situation, hvor man får sagt ja til for meget og må bakke ud.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 26/10/2018