Pædagoger

Som pædagog har du med din tætte dagligdagsrelation til børnene mulighed for at støtte dem i at tilegne sig redskaber, som kan hjælpe dem til at håndtere hverdagen og de problemstillinger, der møder dem. Det er netop i daginstitutionen, at børnene kan møde den forudsigelighed, struktur og tryghed, som de ikke nødvendigvis får hjemme. Derudover får børnene mulighed for at etablere relationer til andre, både børn og voksne, og lære de sociale spilleregler.   

I arbejdet med børn fra flygtningefamilier vil du ofte møde familier, der befinder sig i en anspændt situation, fordi livet både er stærkt præget af familiens grunde til at forlade hjemlandet og kampen for at skabe en meningsfuld tilværelse i eksil. Forældrenes problemer kan resultere i svære psykiske problemstillinger, der også kan ramme børnene. Dels fordi traumer kan smitte, men også fordi den sociale marginalisering nogle forældre er udsat for i form af manglende tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet kan lede til fattigdom, ringe netværksdannelse og problemer med at mestre det danske sprog.

I menuen i venstre side kan du finde baggrundsviden om traumer og betydningen af at leve en tilværelse i eksil, som også kan være med til at skærpe din opmærksomhed i forhold til børn og forældres eventuelle reaktioner og symptomer. Du kan også få konkrete redskaber til, hvordan pædagogen gennem rammer, der fordrer ro og struktur, samt aktiviteter, der støtter op om børnenes sociale relationer, kan være med til at fremme børnenes trivsel. Endelig findes der gode råd til, hvordan pædagogen kan styrke forældresamarbejdet med flygtningeforældre, få et fornuftigt samarbejde med tolke, og hvilke vigtige samarbejdspartnere, der bør inddrages, når det, der kræves, rækker ud over det pædagogiske fagområde.  

Meget af det, der præsenteres, er pædagogiske rammer, som alle børn har godt af. Men de kan være særligt vigtige for børn i udsatte positioner, ligesom der er en række øvrige opmærksomhedspunkter, som det er vigtigt at have fokus på i samarbejdet med flygtningefamilier. Når det er sagt, er det selvfølgelig fortsat vigtigt at møde ethvert barn individuelt, dér hvor det er. Teksten er primært tiltænkt vuggestue- og børnehavepædagoger, men pædagoger i fritidshjem vil også kunne have gavn af den.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 26/10/2018