Sproglærere

Få mere inspiration i disse bøger af Charlotte Bie og Jette Skadhauge, Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet (UC2):

Der er en stor sandsynlighed for, at en del af kursisterne på et tilfældigt hold på en sprogskole er traumatiserede. Symptomer på traumatisering kan dog ligne symptomer på andre problemer, og eksillivet kan opleves traumatiserende i sig selv. Men viden om kursister med traumer og støtte til dem er en uomgængelig del af arbejdet som sproglærer.

Nedenfor får du et blik fra en almindelig mandag på rehabitilieringsinstitutionen SYNerGAIA i Herning, der udelukkende beskæftiger sig med traumatiserede kursister. Måske kan du genkende noget?

Det er mandag morgen. På holdet er 11 kursister mødt frem. En siger, han har hovedpine og har lagt sig på en sofa i lokalet. En sidder tungt i en stol, han har ikke sovet hele natten. Et par stykker sidder bare og hænger. En kommer for sent.

Der er to lærere tilknyttet holdet den dag. Den ene lærer spørger lidt ind til dem alle sammen for at få dem på banen. Hun prøver med tavleundervisning. Emnet er "Ryd op i skabene". Der er lavet en ordliste med ord til emnet, som skal gennemgås. Ordlisten gennemgås på hele holdet med spredt engagement.

Bagefter inddeler lærerne holdet i tre grupper. Grupperne skal diskutere betydningen af at have venner ud fra noget materiale. Gruppe 1 snakker på livet løs. Gruppe 2 og 3 sidder bare og kigger ud i luften eller skriver lidt på deres eget papi, uden at snakke med gruppen om emnet. De virker trætte og uoplagte.

Kan du genkende billedet? Så er det måske relevant for dig at læse videre. Se menuen i venstre side.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 6/9/2017