Om traume.dk

Formålet med traume.dk er at formidle aktuel viden om flygtninge med traumer og PTSD og give inspiration til arbejdet med traumatiserede børn og voksne. Indholdet er baseret på forskning samt praktisk og klinisk erfaring og kan ruste fagpersoner til at konstatere traumerelaterede problemstillinger. Samtidig anviser teksterne konkrete handlemuligheder til, hvad de forskellige faggrupper kan gøre i mødet med flygtningene.

Studerende, journalister og andre, der vil vide mere om flygtninge og følgerne af tortur- og krigstraumer, kan også have glæde af siden.

Vidensportalen er et samarbejde mellem Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (Psykiatrien i Region Syddanmark), Dansk Flygtningehjælp, DIGNITY - dansk insititut mod tortur, OASIS og Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.

Tilblivelsen af det faglige indhold

Alle tekster bliver til i et samarbejde mellem redaktionen og fagpersoner, der har specialiseret viden om følgerne af tortur-, krigs- og flugttraumer og erfaring med den professionelle håndtering af de faglige udfordringer.  Ved alle tekster er der angivet kilder og redaktion.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet på traume.dk, er du velkommen til at kontakte redaktionen.

Sidst opdateret 9/11/2018