Kilder og litteratur

Kilder

Lene Knudsen, SYNerGAIA Rehabilitering

Hovedparten af teksten er baseret på bogen Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere : dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv af Charlotte Bie og Jette Skadhauge for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration,  2005.

Litteratur

Listen omfatter både den litteratur, der er anvendt i teksten og øvrige anbefalinger.

Det gælder om at rydde sten af vejen Undervisning af kursister med særlige undervisningsbehov i danskuddannelser og i samarbejde med specialundervisning – status og inspiration / Bie, Charlotte; Skadhauge, Jette. Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet (UC2), 2008

I voldens kølvand / Herman, Judith Lewis. Hans Reitzels forlag, 2004

Når det almindelige bliver ualmindeligt vigtigt - en bog om børn med traumer / Lauritzen, Marianne (red); Nørregaard, Stinne Marie (red.). Special-pædagogisk forlag, 2002

Rørt, ramt og rystet. Supervision og den sårede hjælper / Bang, Susanne, Gyldendal, 2008

Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere : evaluering af udviklingsprojekt 2003-2005. Rambøll Management, 2005

Størst er friheden - fem beretninger om mennesker på flugt / Bork, Erik. Lyngby-Tårbæk kommune, 2004

Traumatiserede flygtninge og socialt arbejde / Svendsen, Grete. Dansk Flygtningehjælp, 2001

Undervisning af traumatiserede. Temanummer af Sprog og Integration, nr. 2 1995

Undervisning af traumatiserede flygtninge og indvandrere : dansk som andetsprog med et rehabiliterende perspektiv / Bie, Charlotte; Skadhauge, Jette. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005

Væk tigeren : helbredelse af traumer : den naturlige evne til at forvandle overvældende oplevelser / Levine, Peter A. Borgens forlag, 1998

 

Sidst opdateret 26/10/2018