Frivillige

Alle mennesker med traumer har forhistorier, der rummer uudslettelige minder om flugt, tortur eller krig. En situation, der gør det svært for disse mennesker at tilegne sig det danske sprog.

Samtidigt har kursisterne med traumer pådraget sig forskellige psykiske problemer, som gør, at de frem for at søge kontakt søger ensomheden. Derved har mange på grund af deres skader aldrig haft en reel mulighed for at skabe en god kontakt til det danske samfund.

Det frivillige arbejde handler derfor både om sprogindlæring og om at bryde isolation og hjælpe kursisterne tilbage mod et normalt liv, i det omfang det overhovedet er muligt. Kursisterne kan få nye samtalepartnere, venner og sparringspartnere samt lektiehjælp. Samtidig kan lokalmiljøet få kendskab til kursisterne.

Indsatsen bliver gjort af almindelige mennesker, som i sagens natur stiller noget af deres tid gratis til rådighed. Sprogcentret kan overveje at indgå i et samarbejde med lokale venskabs- eller frivilligforeninger som fx Dansk Flygtningehjælp, der har stor erfaring med frivilligt arbejde, og som forestår uddannelse af frivillige.

Traumatiserede mennesker vil en gang imellem reagere meget anderledes end forventet og på en måde, der i nogle tilfælde vil give anledning til indre uro hos andre. Derfor stiller det særlige krav at være sammen med svært traumatiserede mennesker gennem en længere periode.

Som frivillig er det også vigtigt at vide, at man skaber en forventning hos den eller de personer, man bliver knyttet til. Derfor er det vigtigt, at sproglæreren gør sig nogle tanker om, hvor meget og hvad man beder den frivillige om at deltage i, inden man starter. Ellers risikerer man at havne i en situation, hvor den frivillige har sagt ja til for meget og får behov for at bakke ud igen.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 11/9/2017