Sagsbehandlere

I forhold til rehabilitering af traumatiserede flygtninge og indvandrere er der ikke nogen stærk tradition for samarbejde. Nogle samarbejdsmuligheder kan være:

  • Tæt, direkte kontakt til sagsbehandleren
  • Udarbejdelse af dokumentation til sagsbehandleren
  • Fast kontaktperson og klar rollefordeling
  • Fokus på fælles mål

På SYNerGAIA Rehabilitering i Herning inviterer man fx de involverede sagsbehandlere til en slags fyraftensmøder, hvor man diskuterer og informerer hinanden om nye love, samarbejdsformen, cases, læring og problemer med dette m.m. Nogle gange kommer sagsbehandlerne i længere tid for at opleve SYNerGAIAs tilbud til kursisterne på egen krop.

På den måde opnår sagsbehandlere en bedre forståelse for klienternes situation, de tilegner sig teknikker til at klare situationer med klienterne, efter forløbet hos SYNerGAIA er slut, og samarbejdet SYNerGAIA og forvaltning imellem optimeres. Generelt mødes SYNerGAIA hver 3. måned med de involverede sagsbehandlere.

Mange traumatiserede har desuden en kontaktperson tilknyttet. Kontaktpersonen vil ofte kende til det sidste nye om behandling, aftaler med sagsbehandler og dagsformen. Skolen kan evt. indlede et uformelt samarbejde med denne person og dermed undgå fx misforståelser og i stedet højne informationsniveauet. Selvfølgelig efter accept fra kursisten, som Forvaltningsloven kræver det.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Lene Knudsen, SYNerGAIA Rehabilitering
Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere / Rambøll Management 2005 

Sidst opdateret 11/9/2017