Praktiske aktiviteter

Nogle kursister kan udover psykiske problemer måske også have smerter efter fysiske skader (fx efter overgreb), andre sover meget lidt eller meget dårligt, og en undervisningsdag kan derfor synes svær at "løbe igang" pga. en tung stemning.

Udover faste rutiner og rytmer kan der være behov for aktiviteter, der letter stemningen, og som kan hjælpe kursiter til at komme i gang eller til at fortsætte en "træt" undervisningsdag.

At grine sammen, at spille spil sammen (fx Matador eller kort) og at bevæge sig sammen kan være eksempler på sådanne aktiviteter. Læreren må tænke individuelt og fleksibelt i forhold til at lade de kursister, der har brug for det, deltage og samtidig være opmærksom på, at det skal være frivilligt for kursisten at være med. Det fleksibelt indrettede læringsrum er en forudsætning for, at dette kan lade sig gøre.

Forslag til aktiviteter

Ture, værkstedsaktiviteter, madlavning og udstillinger bør indgå i sprogundervisningen flere gange om måneden.

Særlige aktiviteter i forbindelse med årstiderne, fx tilplantning og pasning af altankasse, juletræspyntning eller indretning af et årstidshjørne i klasselokalet kan give relevante opgaver for enkelte kursister. Aktiviteterne kan afføde mange sproglige udfordringer og autentiske opgaver for alle kursister.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 11/9/2017