Følelsessprog

Forud for arbejdet med reminiscens og psykoedukation kan ligge temaer om at udtrykke sig om egne følelser og oplevelser både via ord og via kropssprog, mimik og stemmeføring.

Formålet er, at kursisterne skal:

 • arbejde henimod en større bevidsthed om egne følelser
 • blive bedre til at læse signaler fra andre
 • lære sprogfunktioner, der udtrykker følelser
 • lære de danske ord for emotioner og følelser

Der er altså både et rehabiliterende aspekt og et dansksprogligt aspekt i dette temaarbejde. Dertil kommer, at det sprog og den viden om sig selv og andre, som kursisterne får, kan være yderst relevant i forhold til at klare sig på en kommende arbejdsplads eller i en uddannelse. Der kan arbejdes med følelser som sorg, vrede, overraskelse, frygt, afsky, glæde, skyld og skam. Det er følelser, som er globale, og hvor ansigtsudtrykkene er de samme kloden rundt.

Konkrete aktiviteter

Med udganspunkt i "noget fælles tredje", som fx billeder, musik og sange, film, rollespil, digte og tegninger kan der arbejdes med en række aktiviteter, der giver gode muligheder for et par- eller gruppearbejde. Disse aktiviteter stimulerer og imødekommer kursisternes forskellige læringsstile og giver plads til at øve og automatisere det mundtlige sprog.

Læreren indleder med korte oplæg, der præsenterer følelsen og sætter fokus på, hvad netop denne følelse gør ved kroppen, og hvor og hvordan man kan mærke den.

Kursisterne kan arbejde med at:

 • lave små ordkort på dansk og på modersmål til billeder, der viser en tydelig følelse
 • skrive et digt eller en tekst om "dengang jeg blev meget glad" eller "engang jeg blev meget overrasket"
 • beskrive følelser i et pressefoto, skrive eller fortælle, hvad der er sket før, og hvad der sker efter
 • se en film (fx Chaplin, som tydeligt viser følelser og mimik) og samtale i grupper om den
 • tegne eller male en følelse, samtale om symboler, farver og figurer, der udtrykker stemninger og følelser
 • spille musik, der udtrykker en bestemt følelse, for hinanden
 • læse eventyr, digte og noveller

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 11/9/2017