Reminiscensarbejde

I andetsprogsundervisningen af voksne er der en lang tradition for at arbejde med temaer, der let kan knyttes til kursistens fortid, fx "min familie" og "mit land".

Lærere, der underviser kursister med traumer, må dog være bevidste om, at fortiden indeholder begivenheder, der knytter sig til alvorlig krise, sorg og tab. Temaet "min familie" eller "min by" er derfor ikke nødvendigvis det bedste at starte med for disse kursister, med mindre det indsættes i en livshistoriesammenhæng.

At fremdrage erindringer kan bidrage til at styrke en kursists identitet og selvværd og at styrke den enkelte til at sige farvel til det, der binder kursisten til fortiden på godt og ondt. Alle flygtninge og mange indvandrere har mistet vigtige dele af deres identitet: arbejde, netværk, social status, karriere, mening, selvværd og måske familiemedlemmer eller slægtninge.

Formål med reminiscensarbejde

Formålet med reminiscensarbejde kan være at:

 • styrke identitet og selvværd
 • styrke hukommelse og koncentration
 • skabe kontinuitet mellem fortid, nutid og fremtid
 • få sagt farvel
 • skabe forandring
 • afdække ressourcer
 • være sammen med andre og blive hørt og forstået
 • styrke andetsprogstilegnelsen gennem arbejde med personligt relevante emner

Før man går i gang

Udarbejd et klart program til kursisterne og forklar formål og indhold - gerne med tolk

 • Forklar at der er tale om et særligt forløb, som afsluttes efter fx to ugers arbejde
 • Samarbejd med kolleger - gerne fra andre faggrupper (socialrådgivere, psykologer m.fl.)
 • Arbejd videre med viden og sprog i den almindelige sprogundervisning

Forslag til øvelser

Reminiscenskort

4-6 kategorier af spørgsmålskort i hver sin farve.

Gule kort indeholder fx spørgsmål af typen: Hvad kan jeg lide (fx mad, arbejde). Røde kort indeholder spørgsmål som: Hvad kan jeg huske (hvornår kom du i skole, hvornår fik du en lillebror). Blå kort rummer spørgsmål om: Fortæl om (fx en sommeraften, en god legekammerat).

Kursisterne arbejder i mindre grupper og skiftes til at trække et kort. Ingen må afbryde, men kun lytte og evt. stille uddybende spørgsmål. Det er altid tilladt at melde pas.

Netværksvinduer

Oversigt over netværk og familie.

I et kvadrat med fire lige store felter og jeg'et i midten indskrives de mennesker, kursisten kender. De fire grupper er:

 1. familie/slægt
 2. personer fra arbejde/uddannelse/fritid
 3. venner/bekendte
 4. professionelle

Det tydeliggøres herved, hvor mange eller hvor få kursisten har i sit netværk, men også hvor ressourcer og muligheder ligger gemt.

Livstræ

Kursisten tegner sit livstræ, hvori indgår fortid, nutid og fremtid. Kursisten fortæller de andre om sit træ og skriver evt. et digt i tilknytning til tegningen. Herunder kan tales om de positive minder, gode historier fra barndommer eller den bedste dag i mit liv.

Livslinjer

I 7 års perioder tegner og/eller beskriver kursisterne vigtige begivenheder. På den ene side af linien skrives de konkrete begivenheder/oplevelser. På den anden side af linien beskrives de tilhørende følelser. Kursisterne bestemmer selv, hvad der skal stå. Kursisterne fortæller hinanden deres historier.

Arbejdet giver fornemmelse af livet i sammenhæng, at der tages valg, og at livet efterlader spor, som man selv kan have indflydelse på.

Mindekuffert

Samling af ting (legetøj, slikpapir, blomster, stofrester, tebreve m.m.) lavet af læreren eller kursister.

Alle tager en ting og fortæller den historie, han eller hun kommer i tanke om. Dette skaber kontakt til sanser, og gør det nemmere at tale om sig selv, idet der tales ud fra en genstand, som alle kigger på (og ikke personen). Det er altid tilladt at melde pas.

Ryd op i skabene

Find ord der ender på -skab: venskab, borgerskab, ægteskab, pengeskab, naboskab, køleskab, klogskab osv. Gruppen udvælger et "-skab". Alle skriver på små sedler, hvad de forbinder med ordet. Sedlerne lægges i midten og efterhånden, som de læses op og skrives på tavlen, fremgår det, at man måske ikke er den eneste, der har det svært med det pågældende "-skab". Alle giver gode råd til, hvordan "-skabet" mestres.

Inviter evt. en gæstelærer, der er relevant i forhold til "-skabet".

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 8/9/2017