Undervisningensmål

Individuel læringsplan

Udarbejdelse af en individuel læringsplan er et krav til alle udbydere af danskuddannelse ifølge danskuddannelsesloven. Den individuelle læringsplan er et værktøj til at:

  • afdække ressourcer og læringsbehov
  • opstille realiserbare mål
  • synliggøre den sproglige, vidensmæssige og psykosociale progression
  • strukturere undervisningsaktiviteterne og skabe overblik
  • evaluere den forgangne periode på basis af opnåede resultater

En individuel læringsplan kan etablere sammenhængende og meningsfulde aktiviteter - også for den meget trætte og plagede kursist. Den kan stimulere vedkommende til selv at tage et medansvar for læringen og kan fx udformes over en skabelon med tre kolonner eller tre cirkler. I cirklerne oplistes meget konkrete mål i forhold til, hvad kursisten kan, næsten kan og gerne vil kunne.

Inderst i cirklen skrives "jeg kan", som dækker over alle de ting, kursisten allerde mestrer. I en cirkel udenom skrives der "jeg kan næsten", hvor alle de ting, som kursisten næsten kan nedskrives. I den yderste cirkel skrives "jeg vil gerne kunne", som omfatter de fremadrettede mål, der kan arbejdes intensivt med i den efterfølgende periode.

Planen kan bruges i det daglige arbejde, hvor der på kursistens dårlige dage måske må arbejdes med "jeg kan" eller "jeg kan næsten"-målene. På gode dage udfordres inden for "jeg vil gerne kunne"-målene.

Læringsplanen tages frem ved evaluerings- eller statussamtaler, hvor opnåede mål flyttes fra den yderste eller mellemste cirkel mod midten.

Psykosociale mål

For traume og torturoverlevere kan der være relevante mål ud over de dansksproglige og vidensmæssige mål. Det drejer sig især om de mål, der vedrører det psykosociale område at:

  • bryde isolationen
  • tolerere stress i et vist omfang
  • samarbejde i forskellige grupper
  • håndtere konflikter

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 5/12/2012