Regler og dispensation

Særlig tilrettelagt undervisning

Da mange mennesker med traumer har store problemer med koncentration og hukommelse, kan en fuld uge være uoverskuelig. Et nedsat ugentlig timetal eller særlige aftaler om fleksibilitet i forhold til mødepligt kan være helt nødvendig.

Den særligt tilrettelagte undervisning skal finde sted ifølge aftale med kursistens sagsbehandler.

Testning

Traumatiserede kursister har brug for og krav på modultestning ligesom alle andre.

Ved planlægning og afvikling af modultestning kan der være brug for individuel hensyntagen i tilfælde af, at der er dokumenterede problemer for kursisten med at opfylde de almindelige testvilkår.

Tilpasningen kan bestå i at:

  • den undervisningstid, der bruges mellem modultestene bliver længere for den traumatiserede kursist end for andre
  • rammerne for selve testningen tilpasses individuelt, således at der tages højde for kursistens
  • indlæringsforudsætninger i forhold til koncentration og potentielle angstanfald
  • en lærer eller medkursist kan opholde sig sammen med kursisten under testen, hvis det øger muligheden for gennemførsel
  • testlokalet skal opfattes som trygt af kursisten og være uden uro
  • lade kursisten møde testeren først, sådan at der skabes større tryghed om testsituationen
  • kursisten kan have brug for at få teksten læst op i stedet for at den afspilles fra et bånd
  • splitte testen op på to eller flere dage eller indlægge pauser mellem de enkelte dele i testen

Til alle ændringer angående testning skal der søges dispensation hos forstanderen.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 8/9/2017