Rytmer og ritualer

Læringsrummets ikke-synlige dimension vedrører ro og stabilitet samt daglige rutiner og regler. På nogle sprogcentre omtales fire r'er:

  • ro
  • rammer
  • rytmer
  • ritualer

Faste lærere og evt. faste vikarer kan være en vigtig del af det stabile og sikre rum, hvor kursisterne trives og er motiverede for at lade sig udfordre.

Tilbagevendende rytmer kan fx være:

  • Dagen: morgensamling i sofahjørnet, klasseundervisning, selvstændigt arbejde, gruppearbejde, logbog
  • Ugen: mandag (fælles frokost), torsdag (eksursion), fredag (ekspert for en dag)
  • Evaluering: daglig evaluering (logbog), ugentlig evaluering (portfolio), månedlig evaluering (samtaler og plenum).

Ritualer giver struktur, og struktur giver tryghed. Det er derfor vigtigt at inddrage kursister i ritualer fx i forbindelse med velkomst af en ny kursist, afsked med en kursist, der skal udsluses, og når der er fødselsdag. Sproglige opgaver kan fx være at skrive et kort, organisere indkøb af en lille gave eller produktion af en fødselsdagskalender med billeder.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 8/9/2017