Risiko for flashback og vrede

Ord, dufte, ting og bestemte situationer kan fungere som trigger hos kursisten, dvs. udløse fx et flashback eller et vredesudbrud. Det kan være umuligt på forhånd at vide præcis, hvad der kan fungere som trigger. Læreren må overveje dette i forhold til de konkrete kursister og hans eller hendes viden om dem.

Det gælder i forbindelse med temaarbejder og i særdeleshed med ekskursioner, hvor visse rum (fx hospitaler eller hospitalslignende steder) og personer kan provokere stærke følelesesmæssige reaktioner hos kursister. Dette er blot en af mange grunde til, at det altid er godt at være to lærere, der arbejder sammen.

Reaktionsmuligheder

Lærere beretter om følgende mulige reaktioner, hvis en kursist er blevet meget vred eller har fået det meget dårligt. Læreren kan:

 • sørge for at der ikke sker fysisk skade på nogen
 • berolige den pågældende fx ved at trække vejret dybt sammen med ham eller hende eller ved at trampe i gulvet for at sikre "grounding" (giver bedre fornemmelse af, at det er her kursisten er - og ikke i fortiden)
 • undgå at berøre
 • tale med kursisten på et roligt sted
 • spørge kursisten om aktiviteten skal slutte
 • evt. tage en time out og lade kursisten alene et par minutter
 • ikke være bange for kursistens gråd, bare være der og rumme det
 • spørge om du kan hjælpe med at lave en aftale hos lægen
 • gøre sårbarheden til undervisningsmetode gennem gruppemetode og almengørelse
 • hjælpe kursisten med at sætte ord - på dansk - på følelser og reaktioner
 • lytte
 • tale med de andre kursister
 • følge op

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 8/9/2017