De fysiske rammer

Kursister med traumer har ofte behov for stabilitet, fleksibilitet og mulighed for tilbagetrækning fra andre. Hvis skolen har deciderede traumehold, er det muligt at være opmærksom på flere forhold i lokale-indretningen, der forbedrer indlæringsmulighederne.

 • Ved at have et fast lokale tilbyder man stabilitet og genkendelighed til kursisten
 • Ved at indrette med fx flytbare reoler og andre møbler opnår man fleksibilitet i forhold til kursistgruppen og undervisningsmåder
 • Ved at indrette fx et sofahjørne giver man kursisten mulighed for at trække sig tilbage fra undervisningen

Undersøgelser har vist, at kursister med traumer ikke ønsker et isoleret rum, når de har brug for at trække sig tilbage fra de andre kursister hhv. undervisningen. De ønsker blot et hjørne eller lignende, så de stadig føler, de er med i gruppen.

Indretning og funktion

På nogle sprogcentre har der været gode erfaringer med at indrette et eller to sammenhængende lokaler således:

Et sofahjørne med aviser og blade og en mobil tavle eller en flipover der, hvor lærer og kursister mødes og begynder undervisningen med at afklare dagens program. Kursister eller læreren skriver dagens program op, og alle får dermed overblik over aktiviteter og opgaver. Nogle kursister skiftes til at lave kaffe eller te til morgensamlingen.

I midten af lokalet står fx det fælles arbejdsbord med stole omkring og med en tavle i umiddelbar nærhed. Selvom en del af undervisningstiden anvendes til gruppe-, par- eller individuelt arbejde, er det her ved tavlen, at der laves planer og aftaler, og her der undervises i den udstrækning, kursisterne arbejder med det samme tema.

Klasseundervisning imødekommer mange kursisters forestilling om "skole", men fylder ikke mere end måske 1/3 af tiden, sådan at kursisterne får mulighed for selv at arbejde med stoffet.

Der er hjørner eller områder med enkeltmandsarbejdspladser eller med små borde, der er velegnede til, at to kan sidde i fred og ro og arbejde sammen. Reoler, der kan flyttes (evt. med hjul), og tavler kan bruges til hurtigt at skabe særlige rum for kursister, der har brug for det. Store gymnastikbolde til at sidde på ved computer eller som afveksling ved arbejdsbordet er gode for dem, der har ondt i ryggen.

Flere aktiviteter i samme lokale

I et større lokale kan man medtænke flere aktiviteter i samme lokale:

 • Computerhjørne
 • Det kreative hjørne med fx symaskine, tegnegrej m.m.
 • Fysisk træning med fx kondicykel, rullemadras, bolde, håndvægte m.m.
 • Musikhjørne
 • Pædagogisk værksted med papir, saks, lamineringsmaskine m.m.
 • Bibliotek med gratisaviser, pjecer, tidsskrifter, byttebøger m.m.
 • Årstidshjørne med ting vedrørende fx højtider
 • Museum med ting, der fortæller om kursisternes historie og hjemlande

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 8/9/2017