Pædagogiske redskaber

Undervisningens rehabiliterende mulighed

"Når man ser på tværs af undervisningens rammer, tilrettelæggelse og metoder, er der nogle gennemgående hensyn, som er det primært styrende for undervisningen. Det drejer sig om:

 • kursisternes behov for tryghed og forudsigelighed
 • kursisternes behov for accept og tillid
 • kursisternes behov for at blive parate til at lære

Disse hensyn afspejler det betydelige element af rehabilitering, der ligger i undervisningen af de traumatiserede kursister. Erfaringerne viser, at det i undervisningen af de traumatiserede kursister er nødvendigt at arbejde med at skabe det fundament for læring, der tages for givet i den ordinære sprogcenterundervisning.

En fordel der ofte drages frem af kursisterne selv er, at de i undervisningssituatioen netop er kursist og ikke patient. Her får de en struktureret hverdag, hvor alting ikke er centreret omkring sygdom eller behandling.

"Best practice" for undervisning

I evalueringsrapporten "Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere" (Rambøll Management 2005) gengives en best practice på baggrund af flere sprogcentres erfaring med undervisning af traumatiserede:

 • Fast (og mindre) lærerstab
 • Fast (og mindre) kursistgruppe/hold
 • Fysiske rammer, der indbyder til social interaktion og rummelighed (fleksible læringsrum)
 • Forudsigelighed og struktur i opgavetyper, arbejdsformer og skema fra dag til dag og uge til uge
 • Brug af tilbagevendende ritualer for at støtte forudsigelighed
 • Brug af metoder til at støtte og træne hukommelse og koncentration
 • Brug af metoder til at øge kropsbevidsthed og indsigt i egne fysiske symptomer
 • Brug af metoder til at støtte selvopfattelse og udvikling af personlige kompetencer
 • Brug af metoder til at opøve kursistens evne til at træffe valg
 • Testformer bør være tilpasset de traumatiserede kursister

Gode eller dårlige temaer i undervisningen

Er der nogen emner, jeg skal undgå, eller er der nogen, der er særligt gode, spørger mange lærere. Ved udvælgelsen af temaer bør læreren overveje:

 • Er dette relevant og vedkommende for kursisten lige nu?
 • Er der særlige forhold, der gør, at temaet eller aktiviteten kan være vanskelig for kursisten at deltage i?
 • Rummer temaet anledning til opmuntring, mestring eller forandring?

Planlagte emner eller øvelser kan vise sig umulige at afvikle pga. kursistens øjeblikkelige psykiske eller fysiske situation. Kursisten kan være præget af svingende helbred, energi og humør, og her kan læreren stå i et dilemma mellem den planlagte undervisning og "det der er muligt i dag".

Læreren har formodentlig en viden om, hvad kursisten kan, næsten kan og ikke kan. På kursistens dårlige dag vil det være nødvendigt at overveje, om kursisten skal arbejde med noget, han eller hun "kan" for derved at automatisere og undgå nederlag. Eller om vedkommende kan rumme aktiviteter, der ligger i feltet "kan næsten".

Hvis sprogskolen har mulighed for at samle de traumatiserede kursister på ét hold, kan man tillade sig tematisk at fokusere meget på det rehabiliterende aspekt. Men også på hold, hvor der kun sidder 1-2 traumatiserede kursister, kan man kombinere danskundervisningen med det rehabiliterende arbejde. Det kan man fx gøre ved sit emnevalg (fx reminiscensarbejde, ressourceprofilen m.m. ) og et øget fokus på undervisning i følelsessprog.

Et eksempel kunne være: kroppen som tema. Her skal alle typisk lære "en fod", "en arm" etc. Men man kan tage et andet udgangspunkt og lære om hvilke følelser, der knytter sig til de enkelte kropsdele, fx hjerte/kærlighed, mave/stress. Hermed lærer alle ordforråd om kropsdele, men får samtidig både et større ordforråd til at beskrive deres følelser samt mulighed for at tale om følelser. Dvs. man tilgodeser som lærer både den basale ordforrådsindlæring til alle og de traumatiserede kursisters behov for et ordforråd for deres følelser.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Rambøll Management 2005: Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere

Sidst opdateret 8/9/2017