Pædagogiske rammer

Danskundervisning af traume- og torturoverlevere må ses i en bredere ramme, end når det gælder "almindelig" andetssprogsundervisning. En sådan undervisning kan være et middel til at hjælpe kursisten frem mod en situation, hvor sprogtilegnelse er mulig og kan blive et integreret led i den samlede rehabilitering.

Selve undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere foregår inden for pædagogiske rammer, som det kan være relevant at være sig bevidst om. Rammerne er opdelt i:

  • Nedsat indlæring
  • Bestemte fysiske rammer
  • Risiko for flashback
  • Regler og dispensationer
  • Eneundervisning, traumehold eller én traumatiseret på normalt hold

Forventninger

Forventningspres er også en ramme for undervisningen. Det er vigtigt, at der fra politisk og administrativ side er realistiske forventninger til de traumatiserede flygtninge og indvandreres integrationsproces, herunder at det kan være meget svært at opleve progression i forhold til modultestenes færdighedsmål.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 9/4/2014