Kilder og litteratur

Kilder

Jette Thulin, lærer og koordinator af støttecentret på Søndervangsskolen i Viby
Charlotte Bie, cand.mag i religionssociologi, Center for tosprogethed og interkulturalitet
Jette Luna, master i sociologi og pædagogik, Center for tosprogethed og interkulturalitet

Personerne har været med til at udvikle den lærerfaglige tekst.

Litteratur

Litteraturlisten omfatter både den litteratur, der er anvendt i teksten og øvrige anbefalinger.

Birkedal : en torturbøddel og hans kvinder / Knudsen, Peter Øvig.
Gyldendal, 2004

Børn af Krig og Fred – Flygtningebørn i folkeskolen. Et metodehæfte.
Dansk Flygtningehjælp, 2011

Børn og unge med flygtningebaggrund : anbefalinger til professionelle / Montgomery, Edith; Linnet, Sidsel
København : Hans Reizels Forlag, 2012.

Det er o.k. at være ked af det / Guni, Martin.
Ørnens forlag, 1999  (børnebog)

Det gode skole hjem-samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2010

Det traumatiserede barn – symptomer, konsekvenser og behandling / Bovbjerg, Anne; Kahler, Espe Maria.  Frydenlund, 2007

Etniske minoritetsfamilier og socialt arbejde / Skytte, Marianne.
Hans Reitzels Forlag, 2. udgave, 2008

Frirum – en håndbog med viden, Metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier. Røde Kors, 2011

Gundevild i 1000årsskoven – en eventyrfortælling om kraft / Henriksen, Kis 
Forlagetkis, 2013

Krigsramte børn i eksil / Hedegaard, Marianne; Frost, Søren;  Larsen, Inger.
Klim, 2004

Når det almindelige bliver ualmindeligt vigtigt - en bog om børn med traumer / Lauritzen, Marianne (red); Nørregaard, Stinne Marie (red.).
Special-pædagogisk forlag, 2002

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn / Mikkelsen, Peter (red.)
Dafolo, 2010

På bølgelængde- Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp, 2008

Snak om det… med alle børn – en bog om angst, depression, stress og traumer / Glistrup, Karen
PsykINFO forlaget – psykinfomidt.dk, 2. udgave 2013. Findes også på engelsk: Talk about it… with every child - a book about anxiety, depression, stress and trauma, 1 edition 2013.

Sorg hos børn. En håndbog for voksne / Dyregrov, Atle.
København:  Dansk Psykologisk Forlag, 1999

Traumeproblematikken / Christiansen, Lars Koberg. Tema: Dansk som andetsprog.
Frikvarter nr. 32, 24-29, 2006

Undskyld, men det er min første krig. Om psykosocial træning under vanskelige forhold / Bang, Susanne;  Christiansen, Lars Koberg; Heap, Ken.
Dafolo, 1999.

Sidst opdateret 6/9/2017