Hjemmebesøg

En god måde at skabe en tæt forældrekontakt og et tillidsforhold mellem skole og hjem kan være gennem hjemmebesøg. Langt de fleste forældre vil være imødekommende over for hjemmebesøg og se det som et udtryk for interesse fra skolens side.

De hjemlige rammer giver et andet udgangspunkt for samtalen, fordi den foregår på forældrenes hjemmebane, hvor lærerne er gæster. Det kan derfor også give anledninger til at snakke om forældrenes baggrund og historie. Du får at vide, hvor de kommer fra og hører måske, at de har haft et godt job i deres hjemland, og at de har mistet meget, fordi de er flygtet. Dermed kan hjemmebesøg både give skolen væsentlig information til bedre at forstå familien og give forældrene tillid til den skole, hvor deres barn kommer hver dag.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Det gode skole-hjem samarbejde: Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2010

Sidst opdateret 6/9/2017