Forældremøder

En væsentlig forudsætning for, at forældrene møder op til forældremøderne, er at de føler, at de får noget ud af møderne. Nedenfor finder du nogle gode råd, der kan være med til at motivere forældrenes fremmøde:

  • Gør noget ud af forberedelsen og sørg for, at alle forældre kommer til orde gennem din planlægning.
  • Afhold møderne i lokaler med mødeborde, så alle kan se hinanden. Lav bordkort, så forældrene får talt sammen på kryds og tværs, og så der ikke er nogle forældre, der føler sig udenfor.
  • Sørg for at informere om forældremødet flere gange, både gennem skriftlige breve på forskellige sprog og om muligt gerne opfulgt af en telefonopringning.
  • Madlavning, børnepasning og besværlig transport kan forhindrer forældrene i at deltage. Kom så vidt muligt disse udfordringer i forkøbet ved for eksempel at starte mødet med fællesspisning.
  • Gør emnerne så konkrete som muligt. Vis for eksempel undervisningsmaterialer frem, som giver indblik i, hvad klassen arbejder med. Eller sæt et specifikt tema på dagsordenen som for eksempel forebyggelse af mobning eller sammenhængen mellem læring og trivsel, som I kan diskutere ud fra.   
  • Sørg for at inddrage forældrene ved for eksempel at spørge dem, hvad de synes er vigtigt at få med på dagsordenen til næste møde.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Børn af Krig og Fred – Flygtningebørn i folkeskolen. Et metodehæfte. Dansk Flygtningehjælp, 2011
Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2010

Sidst opdateret 6/9/2017