Skole-hjem samarbejde

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2010

Forældrene er en vigtig ressource og har selvsagt stor betydning for barnets udbytte af dagligdagen i skolen. I arbejdet med forældre i flygtningefamilier kan samarbejdet være en ekstra udfordring. Alle forældre vil deres børn det bedste, men børn i flygtningefamilier, hvor den ene eller begge forældre er traumatiseret, har ofte en række andre udfordringer at slås med. Udover traumer kan det være en udfordrende eksiltilværelse med for eksempel manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, som medfører ringe socioøkonomiske forhold. Alt sammen udfordringer, der kan give manglende overskud, og som også kan sværkke forældreevnen. Indblanding udefra kan virke som et ekstra pres, fordi forældrene måske i forvejen har skyldfølelse over ikke at kunne yde tilstrækkelig støtte over for deres barn. En anden sandsynlig reaktion fra traumatiserede forældre kan være resignation eller manglende energi eller lyst til at deltage i det almindelige forældresamarbejde. 

Derfor er det vigtigt, at du som lærer er ekstra opmærksom på at etablere et godt forældresamarbejde, der bygger på anerkendelse og en god og ligeværdig dialog, som giver lærerne kendskab til familien og familien indsigt i skolen.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder

Nana Folke, cand.mag. i sociologi og pædagogik, Dansk Flygtningehjælp

Sidst opdateret 6/9/2017