Observationer

Børn, der vokser op i familier, hvor de selv eller en eller begge forældre er primært traumatiserede, er særligt udsatte. Familielivet kan være præget af manglende strukturer, uforudsigelighed, dårlige socioøkonomiske forhold og andre destabiliserende forhold.

Udover at det som lærer er vigtigt at skabe nogle ordentlige pædagogiske rammer, der fordrer struktur og ro, er det vigtigt at kunne tilrettelægge en individuelt tilpasset undervisningsform, som måtte passe de enkelte elever.
Psykologen Jan Tønnesvang understreger, at alle har brug for det, han betegner som ’psykologisk ilt’. Det indbefatter, at eleverne:

  • udfordres på det de kan, til det de næsten kan
  • føler sig som en del af noget større
  • har en oplevelse af tilhør og vished
  • har en oplevelse af at blive anerkendt

For som lærer at kunne understøtte ovenstående punkter er det vigtigt at give eleven passende udfordringer, at se eleven som den, eleven er, og understøtte oplevelsen af at tilhøre fællesskabet. For at støtte op om disse områder og tilrettelæge en individuelt tilpasset læring er det væsentligt at have en viden om elevens forskellige læringsstile, potentialer og udviklingsstrategier og at kunne udnytte disse forskelligheder positivt i undervisningen. Denne viden kan blandt andet bygge på følgende observationer, der giver viden om, hvordan eleven responderer på de forskellige måder undervisningen tilrettelægges:

  • Kan eleven følge med i et læreroplæg, eller mister eleven koncentrationen og giver sig i kast med andre, ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter?
  • Hvordan arbejder eleven, når det er selvstændige individuelle arbejdsopgaver, der skal arbejdes med? Er det svært for eleven at få påbegyndt arbejdet, eller er det i disse situationer, eleven arbejder bedst?
  • Hvordan reagerer eleven, når det er makker/gruppearbejde? Formår eleven da at etablere et samarbejde med andre elever, at tage ordet, lytte og være aktivt med i en arbejdsfordeling?
  • Kan eleven indgå i en værkstedsundervisning, hvor dele af undervisning måske foregår uden for klasseværelset og på tværs af klasser?
  • Er der særlige kammerater i klassen, eleven har glæde af at arbejde sammen med, for eksempel elever med samme modersmål eller den gode legekammerat/ven?

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Jette Luna og Charlotte Bie, Center for tosprogethed og interkulturalitet, professionshøjskolen UCC
Selvet i pædagogikken : selvpsykologiens bidrag til en moderne dannelsespædagogik / Jan Tønnesvang
Klim, 2002, 198 sider

Sidst opdateret 5/9/2017