STROF som ramme

Den svenske børnelæge Lars Gustafsson har udviklet en model for det pædagogiske arbejde, STROF, som kan være nyttig at have for øje, når man arbejder med børn i traumatiserede flygtningefamilier.

Struktur

Struktur kan være med til at modvirke indre kaos og den uforudsigelighed, som mange børn i traumatiserede flygtningefamilier kan være ramt af. Struktur skaber genkendelighed, som på sigt hjælper eleven til at få den ro, det kræver at udvikle sig og dermed lære.

Strukturen kan skabes gennem faste rammer, forudsigelighed og orden. Det kan gøres gennem organisering af undervisningen og indretningen af klasserummet indrettes på, for eksempel gennem aktiviteter i små grupper og generel orden. Også kontinuitet i personalegruppen er vigtig, så eleverne har forudsigelighed i forhold til de voksne, der omgår dem.

Tale og tid

Tale og tid, hvor man gennem en fast, rummelig og anerkendende kontaktvoksen giver plads til at lytte til den enkelte elev. En af måderne, anerkendelse skabes på, er ved at anvende et positivt sprog over for barnet. Hvis et barn har trøstet en anden elev kan du for eksempel sige: ”Du er en god ven - det var dejligt, at du trøstede X”.
Når du er i dialog med eleven, er det vigtigt, at samtalen foregår på elevens præmisser. Vær derfor forstående og lyttende og mød eleven dér, hvor han/hun er. Det vil sige, at du skal gribe fat i det, eleven siger, og derfra hjælpe med at sætte ord på de følelser, der for eksempel knytter sig til det, eleven taler om, ved at spørge ind. Dog bør du respektere, hvis eleven ikke ønsker at tale om det svære. Det kommer ofte med tillid og tryghed.

Ritualer

Ritualer skaber også genkendelighed og dermed tryghed. Ritualer kan være i forhold til dagligdagen, hvor der er en fast måde at starte og slutte dagen samt spise på. Det kan også være i forhold til højtider, så man for eksempel fast fejrer julen og ramadanen.

Organisering i undervisningen

Organisering i undervisningen kan hjælpe børnene med at bryde forvirring og restløshed. Organisering kan for eksempel være:

  • Hjælp til alternative arbejdsstillinger, når uroen melder sig (stå ved højt bord, sidde på knæ, sidde på bold mv.)
  • Hjælp til gensidigt at have brug for hinanden (grupper med forskellige kompetencer)
  • At tilrettelægge undervisning, hvor bevægelse er en del
  • At vide hvad man skal give sig til, hvis man er færdig med en opgave.

Forældresamarbejde

Støt forældrene i at genvinde og genopbygge forældrerollen ved at skabe et godt forældresamarbejde.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Barn i krig : röster och fakta / Gustafsson, Lars; Lindkvist, Agneta; Böhm, Birgitta
Rädda Barnen/Verbum Gothia, Stockholm 1987
- Udviklet til brug i lærerkontekst af Jette Thulin, lærer og koordinator af støttecentret på Søndervangsskolen i Viby

Sidst opdateret 5/9/2017