Hvad er traumer?

Hvad er traumer? introducerer til, hvad det vil sige at være traumatiseret. Filmen gennemgår de væsentligste symptomer på diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion og fokuserer særligt på flygtninges ofte meget komplekse traumer.

Filmen kan rekvireres gratis på en dvd med fem andre film om flygtninge og traumer på udsatte@drc.dk

Sidst opdateret 18/10/2014