Identitet og netværk

Identitet er et emne, som børn i høj grad kan relatere til. Det betyder meget, hvor man er fra, og hvor man bor. Derfor er det vigtigt at tale med børnene om deres historier og baggrund. Øvelserne kan også give et indblik i børnenes sociale relationer. Netværk og vigtige voksne kan styrke børns modstandskraft i forhold til at klare dagligdagens udfordringer, da det er med til at bevidstgøre, hvem de kan tage fat i, mens mangel på sociale relationer kan forstærke børns følelse af ensomhed.

Nedenfor finder du nogle øvelser/redskaber, du kan bruge i identitetsarbejdet:

Børnetræet

Børnetræet er et stort vægtæppe, som man fremstiller og hænger op i institutionen. Tæppet er meget iøjnefaldende, og der er syet en masse lommer eller huler ind i træet, hvor der bor forskellige beboere. For eksempel en dreng og en pige, et andet sted en hel uglefamilie, en heks samt farlige og søde dyr.

De voksne fortæller historier om træet, og de bruger træet som udgangspunkt for samtaler. ”Hvor bor drengen?”, kan eksempelvis være et spørgsmål, som leder børnene over i en dialog om deres eget hjem. "Hvem bor sammen i uglefamilien?" "Hvem bor du sammen med?"

Børnetræet taler i høj grad til børnenes fantasi, og børnene laver ofte historier, som de digter med udgangspunkt i træer. Det kan være historier med relationer til barnets hverdag og temaer, der fylder meget i barnets bevidsthed.

Fysiske aktiviteter

Fysiske aktiviteter er også en god måde at blive bevidst om ens identitet på. Gennem kropsbevidsthed får børnene en bevidsthed om, hvem de er. Det, at man kan mærke sig selv, har stor betydning for identitetsdannelsen: Hvem er jeg? Hvordan har jeg det? Hvad synes jeg? Hvad tror jeg på? Det er vigtigt for alle mennesker at have en tydelig identitet – man har det bedre med sig selv, og det er nemmere for andre mennesker at forholde sig til en, fordi de kan se, hvem man er.

Legene kan også være med til at løsne op og til at have det rart og sjovt sammen, ligesom de kan være udviklende for barnets integritet.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Marianne Lauritzen m.fl (red) 2002: Når det almindelige bliver ualmindelig vigtigt
Røde Kors 2011: Frirum - en håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i flygtningefamilier

Sidst opdateret 6/9/2017