Forældresamtaler

For alle forældre kan det virke som et pres, når fagperson involverer sig i familiers liv, men for traumatiserede forældre kan forældresamarbejdet være en ekstra udfordring. Det er derfor vigtigt som pædagog at være afklaret med hvad formålet med samtalen er og afgørende at tage udgangspunkt i forældrenes forskellighed og den enkelte forælders ressourcer.

I forbindelse med planlægning og gennemførelse af samtalen med forældre fra flygtningefamilier, som kan være traumatiseret, er det væsentligt at du:

  • Har undersøgt om forældrene behersker et dansk, der er godt nok til at snakke om barnets gang og dagligdag i institutionen. Ellers bør du bruge tolk – det skaber tryghed for begge parter.
  • Sørger for at rammerne er i orden: Det vil sige at være opmærksom på, at døren ikke er låst, at rummet ikke skal være for lille og klaustrofobisk, at forældrene skal have mulighed for at sidde tæt ved døren og at der bliver serveret vand. Det skaber tryghed og sørger for at eventuelle traumer ikke reaktiveres
  • Præsenterer en samlet overskuelig forklaring af de emner, I skal drøfte og holder fokus på barnets situation i institutionen. 
  • Anerkender at forældrene har ressourcer og støtter deres indsats. Det kan godt være, at forældrene er analfabeter og har svært ved at støtte børnene i det sproglige, men så kan det være, at de er gode til at være i køkkenet sammen med deres barn. Roser man dem er det med til at understøtte at forældre kan skabe positive forandringer i familien ud fra de forudsætninger som er til rådighed.
  • Formidler positivt om barnets udvikling og styrkesider uanset det kan være en udfordring, hvis barnets situation er præget af alvorlige problemer.
  • Lytter til forældrene og skaber rum for at de kommer til orde
  • Tager de udfordringer op, der kan være i forhold til barnet, men at du prioriterer i udfordringerne, da forældrene kan have svært ved at rumme det. Et problem angående for eksempel barnets forstyrrende adfærd skal selvfølgelig tages op. Her kan det være en god idé at forklare konsekvenser (for eksempel at det går ud over kammeratskabet) samtidig med at pædagogen kommer med forslag til, hvordan situationen kan forbedres. På den måde hjælper du forældrene på vej med en problemløsning, selvom de selvfølgelig også skal have lov til at komme med deres bud på at ytre de ting, de synes der skal sættes i værk for at hjælpe deres barn. Bliver problemet til en konflikt, fordi forældrene har en anden opfattelse, kan du hente gode råd til konflikthåndtering.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder

Zahra Dashti, leder af børnehuset Atlantis, Vollsmose
Susanne Hamborg, leder af børnehaven Spiren, Gellerupparken i Århus

Sidst opdateret 6/9/2017