Forældremøder

En væsentlig forudsætning for, at forældrene møder op til forældremøderne, er at de føler, at de får noget ud af møderne. Nedenfor finder du nogle gode råd, der kan være med til at motivere forældrenes fremmøde:

  • Gør noget ud af forberedelsen og sørg for, at alle forældre kommer til orde gennem din planlægning.
  • Afhold møderne i lokaler med mødeborde, så alle kan se hinanden. Lav bordkort, så forældrene får snakket på kryds og tværs, og der ikke er nogle forældre, som føler sig uden for.
  • Sørg for at informere om forældremødet flere gange, både gennem skriftlige breve på forskellige sprog og opfulgt af personlig henvendelse.
  • Madlavning, børnepasning og kompliceret transport kan være faktorer, der forhindrer forældrene i at deltage. Kom så vidt muligt disse udfordringer i forkøbet ved for eksempel at starte mødet med fællesspisning eller gør et rum klar, hvor børnene kan lege sammen med en pædagogmedhjælper.
  • Gør emnerne så konkrete som mulige. Vis for eksempel materialer frem eller hav et tematisk oplæg på dagsordenen - for eksempel sundhed, det gode forældresamarbejde eller når søskende tager for meget ansvar - som I kan diskutere ud fra.   
  • Sørg for at inddrag forældrene ved for eksempel at spørge dem, hvad de synes er vigtigt at få med på dagsordenen til næste møde. Er det et bestemt tema, kan de jo også være med til at tilrettelægge mødet og komme med forslag til, hvordan temaet gribes an.


Forældrecafé i Vollsmose

I Børnehuset Atlantis i Vollsmose har man gennem forældrecafeer arbejdet på at styrke forældresamarbejdet. Formålet var at styrke forældrenes viden og evne til at opdrage deres børn gennem foredrag, vejledning og rådgivning, men også at give forældrene en øget interesse for at deltage aktivt i forældreråd og instutionens dagligdag.

Forældrecafeerne fandt sted syv gange af tre timer, og forældrene var selv med til at planlægge cafeerne, der blandt andet handlede om sundhed, børneopdragelse, det gode forældresamarbejde, børns sproglige udvikling og når søskende tager for meget ansvar.

Forældrecafeerne har blandt andet ført til at:

  • Forældrene er mere åbne og direkte over for personalet.
  • Forældrene føler de er blevet taget alvorligt og lyttet til.
  • Personalet er blevet klogere på forældrenes livsvilkår og værdier.
  • Personalet er blevet bekræftet i, at forældrene har mange ressourcer og kompetencer, som kan udnyttes bedre i hverdagen. 

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder

Zahra Dashti, leder af Børnehuset Atlantis
Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration 2010: Det gode skole-hjem samarbejde 

Sidst opdateret 6/9/2017