Kilder og litteratur

Kilder

Zahra Dahti, leder af Børnehuset Atlantis, Vollsmose Odense
Susanne Hamborg, leder af børnehaven Spiren, Gellerupparken i Århus
Gerry Meleady, leder af Børnehuset Bøgeparken, Vollsmose Odense

Personerne ovenfor har været med til at udvikle de pædagogfaglige tekster.

Litteratur

Litteraturlisten omfatter både den litteratur, der er anvendt i teksten og øvrige anbefalinger.

Barn i krig : röster och fakta / Gustafsson, Lars H.; Lindkvist, Agneta; Böhm, Birgitta. Redda Barnet, 1988

Børn af Krig og Fred – Flygtningebørn i folkeskolen. Et metodehæfte. Dansk Flygtningehjælp, 2011

Børn og unge med flygtningebaggrund : anbefalinger til professionelle / Montgomery, Edith; Linnet, Sidsel
København : Hans Reitzels forlag, 2012. - 154 sider

Der findes ingen undskyldning for tortur / Duygu, Hüseyin. Lindhardt og Ringhof, 2000

Det er o.k. at være ked af det / Guni, Martin. Ørnens forlag, 1999  (børnebog)

Det gode skole hjem samarbejde : Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2010

Det traumatiserede barn – symptomer, konsekvenser og behandling / Bovbjerg, Anne; Kahler, Espe Maria.  Frydenlund, 2007

En daglig udfordring / Haastrup, Birgit
I :  Etniske minoritetsbørn med psykisk syge eller traumatiserede forældre / Møller, Bjarne (red),  pp 22-24. Socialt Udviklingscenter, SUS, 2004

Et spadestik dybere - den tidlige sprogindsats / Vejle, Anja; Vedsted, Susi:Tema: Dansk som andetsprog,  Frikvarter nr. .32, 11-19, 2006

Etniske minoritetsfamilier og socialt arbejde / Skytte, Marianne. Hans Reitzels Forlag, 2. udgave, 2008

Flygtningebørn : traume, udvikling, intervention / Montgomery, Edith. Dansk Psykologisk Forlag, 2000

Frirum – en håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier. Røde Kors, 2011

Følelsernes sprog – psykoedukation i børnehøjde : et metodehæfte om pædagogisk arbejde med traumatiserede børn. Synergaia, 2010

Gundevild i 1000årsskoven – en eventyrfortælling om kraft / Henriksen, Kis 
Forlagetkis, 2013

Integration; Små succeser i Vollsmose / Rasmussen, Johan
Børn og unge nr. 16, 2006

Kend familiens historie / Tostenes, Dorte
I : Etniske minoritetsbørn med psykisk syge eller traumatiserede forældre / Møller, Bjarne (red). Socialt udviklingscenter, SUS, 2004, pp 25-28

Krigsramte børn i eksil / Hedegaard, Marianne; Frost, Søren;  Larsen, Inger. Klim, 2004

Når det almindelige bliver ualmindeligt vigtigt - en bog om børn med traumer / Lauritzen, Marianne (red); Nørregaard, Stinne Marie (red.). Special-pædagogisk forlag, 2002

Pædagogisk relationskompetence : fra lydighed til ansvarlighed / Juul, Jesper; Jensen, Helle. Apostrof, 2004

På bølgelængde- Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp, 2008

Snak om det… med alle børn – en bog om angst, depression, stress og traumer / Glistrup, Karen
PsykINFO forlaget – psykinfomidt.dk, 2. udgave 2013. Findes også på engelsk: Talk about it… with every child - a book about anxiety, depression, stress and trauma, 1 edition 2013 

Stigmatisering eller negligering, om traumer og deres udbredelse i Vollsmose, Odense, med baggrund i en undersøgelse af elever på Risingprojektet / Buch, Sisse. Masterafhandling Syddansk Universitet, 2007

Traumeproblematikken / Christiansen, Lars Koberg. Tema: Dansk som andetsprog.
Frikvarter nr.32, 24-29, 2006

Trin for trin : 1 : social og emotionel læring for børn i alderen 4-6 år : 2 : social og emotionel læring for børn i alderen 7-8 år : 3 : social og emotionel læring for børn i alderen 9-10 år / Gregersen; Lone; Lindhard, Bente. CESEL, 2000

Undskyld, men det er min første krig : om psykosocial træning under vanskelige forhold / Bang, Susanne;  Koberg Christiansen, Lars; Heap, Ken. Dafolo, 1999

Working creatively with young children within a context of continous trauma / Thomson, Kirsten
Intervention : international journal of mental health, psycosocial work and counselling in areas of armed conflict 4(2), 161-165, 2006

Sidst opdateret 26/10/2018