Forældresamarbejde


I At leve med traumer fortæller fem flygtninge, hvordan de på trods af svære odds har fået et godt liv i Danmark og lært at leve med deres traumer

Forældrene er en vigtig ressource og har selvsagt stor betydning for, hvilket udbytte barnet har af dagligdagen i vuggestuen eller børnehaven. Et godt samarbejde, der bygger på en god og ligeværdig dialog, giver pædagogerne kendskab til familien og et bedre kendskab til barnet. Det giver samtidig familien indsigt i institutionens arbejde.

Samarbejdet med forældre i flygtningefamilier kan somme tider være en ekstra udfordring, da forældrene kan være traumatiserede og slås med en række andre udfordringer. Det kan præge forældreevnen, og forældrene kan føle det som et ekstra pres med indblanding udefra, fordi de måske i forvejen har skyldfølelse over ikke at kunne yde tilstrækkelig støtte over for deres barn. En anden sandsynlig reaktion fra traumatiserede forældre kan være resignation eller manglende energi eller lyst til at deltage i det almindelige forældresamarbejde.

Gensidig forventningsafstemning

Det er derfor meget vigtigt, at du som pædagog er ekstra opmærksom på at etablere et godt forældresamarbejde. Det gør du blandt andet ved fra start af at være tydelig omkring forventninger og krav i forhold til forældrene. Hvad forventer I som institution af samarbejdet, og hvorfor gør I, som I gør? Og hvilke forventninger har forældrene til institutionen? En sådan forventningsafstemning kan være første skridt i forhold til at få skabt et tillidsfuldt forhold til forældrene.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Charlotte Bie, Center for tosprogethed og interkulturalitet, Professionshøjskolen UCC

På bølgelængde- Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp, 2008

 

Sidst opdateret 6/9/2017