Kilder og litteratur

Kilder

Grete Svendsen, socialrådgiver
Tanja Weiss, socialrådgiver på OASIS
Lisbeth Anker, socialrådgiver Frederiksberg Kommune

Personerne ovenfor har været med til at udvikle den børnesagsbehandlerfaglige tekst.

Litteratur

Anbringelse af etniske minoritetsbørn : om socialarbejderes vurderinger og handlinger / Skytte, Marianne Sociala Högskolan, 2002  - (Lund Dissertations in Social Work)

Børn og unge med flygtningebaggrund : anbefalinger til professionelle / Montgomery, Edith; Linnet, Sidsel
København : Hans Reizels Forlag, 2012. - 153 sider

Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne
Social- og Integrationsministeriet, 2012

Det traumatiserede barn – symptomer, konsekvenser og behandling / Bovbjerg, Anne; Kahler, Espe Maria
Frydenlund, 2007

Flygtningebørn - virkningsfulde indsatser : Forskningsregistrant om psykosociale interventioner for børn og unge med flygtningebaggrund
Dansk Flygtningehjælp : Center for Udsatte Flygtninge, 2010

Når det almindelige bliver ualmindeligt vigtigt - en bog om børn med traumer / Lauritzen, Marianne (red); Nørregaard, Stinne Marie (red)
Special-pædagogisk forlag, 2002

Rådgivning og terapi med flygtninge: psykologiske problemer hos ofre for krig, tortur og undertrykkelse / van der Veer, Guus
Hans Reitzels Forlag, 1995

Traumatiserede flygtninge og socialt arbejde / Svendsen, Grete
Dansk Flygtningehjælp, 2001

Uledsagede mindreårige flygtninge – modtagelse og indsats i kommunerne
Ankestyrelsen, 2010. - 123 sider

Anbefalet litteratur

Barn i krig : röster och fakta / Gustafsson, Lars H.; Lindkvist, Agneta; Böhm, Birgitta
Rädda Barnet, 1988. - 121 sider

Barn och familjer i krig / Raundalen, Magne; Dyregrov, Atle
Rädda Barnen, 1994

Etniske minoritetsfamilier og socialt arbejde / Skytte, Marianne
Hans Reitzels Forlag, 2. udgave, 2008

Gør mig glad igen : mødet med det traumatiserede barn i institution og skole / FLyng, Nina
Hovedland, 2004

Sidst opdateret 10/2/2016