Frivillige

Flygtninge, som har traumer efter at have oplevet voldsomme begivenheder i deres hjemland og under flugten, har ofte særligt svært ved at etablere relationer til andre. De har måske ikke så stor tillid til andre mennesker og har ikke det psykiske overskud, som det kræver at møde nye mennesker. Ofte har de derfor kun sparsom kontakt til omverdenen.

De mange danskere, som engagerer sig i frivilligt integrationsarbejde, kan være med til at bryde den isolation, som flygtninge med traumer kan befinde sig i. Samværet med de frivillige kan give flygtningene følelsen af, at det igen kan være meningsfuldt at være i en social sammenhæng. Og de frivillige kan hjælpe flygtningene til rette i Danmark ved at fungere som indgang til de netværk, samfundet består af.

For den frivillige giver kontakten med flygtningene adgang til spændende kulturmøder, givende og lærerige oplevelser. Men kontakten med flygtninge med traumer kan være en krævende opgave, som stiller store krav til den frivillige. Først og fremmest forudsætter det en anseelig portion tålmodighed. Det påpeger en frivillig på et rehabiliteringscenter for flygtninge med traumer:

”Man skal være meget tålmodig. For eksempel har jeg oplevet flere klienter, der var op til tre måneder om overhovedet at lægge jakken og være sammen med de frivillige.” (Bækgaard 2006)

Opslagene i menuen til venstre henvender sig til frivillige, der har eller gerne vil have kontakt med flygtninge med traumer i forskelligt regi. De kan være:

  • Besøgsvenner eller netværkspersoner til flygtninge med traumer eller til børn i familier, hvor en eller begge forældre har traumer
  • Frivillige som er knyttet til et rehabiliteringscenter eller en anden institution, der har specialiseret sig i at arbejde med flygtninge med traumer
  • Frivillige i asylcentre, idet mange asylansøgere, der indrejser i Danmark, er mennesker med traumer. Dertil kan den lange ventetid i asylcentrene give symptomer, der minder om psykiske traumer
  • Andre der i deres frivillige integrationsaktiviteter møder flygtninge med traumer

Som frivillig kan man have forestillinger om, hvad en flygtning med traumer har oplevet, hvordan vedkommende er påvirket af traumerne, og hvordan man skal forholde sig, hvis flygtningen fortæller om sine oplevelser.

På disse sider kan du få mere viden om og en introduktion til frivilligt arbejde med traumatiserede flygtninge.

Vi benytter i teksterne betegnelsen flygtning, men det kan også dreje sig om personer, som venter på en afgørelse i deres asylsag og derfor endnu ikke har status af flygtning, samt afviste asylansøgere. Der kan også være tale om indvandrere med psykiske vanskeligheder, herunder personer der er sekundært traumatiserede.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Tålmodighed er det vigtigste / Bækgaard, Bente
 Frivilligbladet, nr. 2, 15-17, 2006

Sidst opdateret 26/10/2018