Kilder og litteratur

Kilder

Rie Græsborg, konsulent i Frivillignet - en del af Dansk Flygtningehjælp
Grete Svendsen, socialrådgiver og psykoterapeut

Litteratur

Litteraturlisten omfatter både den litteratur, der er anvendt i teksten, og øvrige anbefalinger.

Bovbjerg, Anne & Espe Maria Kahler. Det traumatiserede barn. Symptomer, konsekvenser og behandling. Frydenlund, 2007.

Bækgaard, Bente. Tålmodighed er det vigtigste. I: Frivilligbladet 02:2006, Dansk Flygtningehjælp.

Dansk Flygtningehjælp. Netværksfamilier til flygtninge og indvandrere. Dansk Flygtningehjælp, 2012.

Herman, Judith Lewis. I voldens kølvand. Om psykiske traumer og deres heling. Hans Reitzels Forlag, 1992.

Larsen, Birgitte Romme. Ind i Danmark. Skabelse af sted og tilhørsforhold blandt nyankomne flygtningefamilier bosat i mindre danske lokalsamfund. Ph.d.-afhandling ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet, 2011.

Svendsen, Grete. Traumatiserede flygtninge og socialt arbejde. Dansk Flygtningehjælp, 2001.

Vitus, Kathrine & S. Smith Nielsen (red.). Asylbørn i Danmark. En barndom i undtagelsestilstand. Hans Reitzels Forlag, 2011.

Sidst opdateret 26/10/2018