Hjælp til selvhjælp

Det er vigtigt, at frivillige, der er i kontakt med flygtninge med traumer, er opmærksomme på ikke at påtage sig opgaver eller ansvar, som flygtningen selv bør varetage. De frivillige kommer tæt på flygtningene og bliver ofte påvirkede af de vanskeligheder, de kæmper med – både personligt og i forhold til myndighederne. Det er naturligt for den frivillige at ville hjælpe, og det kan være snublende nært at komme til at påtage sig et ansvar, der bør ligge hos flygtningen selv.

Det udelukker ikke, at den frivillige kan hjælpe flygtningen med eksempelvis at få adgang til relevante informationer og komme med gode råd og opbakning. Men det er vigtigt, at flygtningen bevarer ansvaret for eget liv. Helingsprocessen går netop ud på, at flygtningen skal genvinde myndigheden over sit eget liv.

Tilsvarende er det vigtigt, at flygtningenes ansvar som forældre ikke overtages, når frivillige laver aktiviteter, der involverer børnene i de pågældende familier. De frivillige kan fungere som rollemodeller for børnene og give dem en masse gode oplevelser, men det er vigtigt at anerkende forældrenes ansvar som forældre.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 26/10/2018