Uledsagede unge

Alene i Danmark, uden familie og med usikre fremtidsudsigter. Det er situationen for mange uledsagede mindreårige flygtninge. Uledsagede mindreårige har alle en historie om separation fra familien, tab af relationer og voldsomme oplevelser fra flugten. Fælles er også, at de har stærkt fokus på at klare sig i fremtiden. De har derfor behov for forståelse for deres situation, for at føle sig mindre ensomme og i sikkerhed, så de kan klare kravene fra deres evt. efterladte familier og det danske samfund. Fokus på det nye og praktiske kan i starten lægge en dæmper på de psykiske symptomer som følge af de traumatiske oplevelser. Symptomerne viser sig ofte senere - efter at de er blevet boligplaceret i en kommune. 

Det er en voksende andel af de flygtninge, som får opholdstilladelse i Danmark, som tilhører denne gruppe. Ofte bliver de spredt ud i forskellige kommuner, hvor de igen kommer til at leve alene i små lejligheder og hybler. Nogle kommuner modtager mange uledsagede unge og er opmærksomme på deres særlige behov for at føle, at de hører til et sted. De har oprettet bofællesskaber, som har vist sig at fungere godt for denne gruppe.

Mange af de unge har været under flugt igennem flere år og været vant til at klare sig selv og handle hurtigt og impulsivt. De kan derfor have svært ved at ved at indgå i et traditionelt individuelt behandlingstilbud. Det kan også være fremmed for dem at reflektere og tænke længere frem end til samme dag. Derfor tilbyder nogle behandlingscentre også gruppebehandling til de uledsagede mindreårige flygtninge.

Behandlingen tager udgangspunkt i de fælles vilkår, som gruppen har. Den skal dog tilpasses den enkeltes reaktion på vilkårene og på de ressourcer, den enkelte har med sig.

Adfærd som kan være behandlingskrævende:

  • Udadreagerende: Grænsesøgende unge
  • Indadreagerende: De stille og ensomme unge
  • 'Skyggerne': Svære at fastholde i skole eller andre aktviteter

Er den unge personlighedsforstyrret eller har et misbrug, skal han eller hun være diagnosticeret og være i relevant medicinsk behandling for at profitere af individuelt eller gruppetilbud.
 

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Tanja Weiss, socialrådgiver, OASIS

Sidst opdateret 12/9/2017