Tværfaglig behandling

Få et overblik over behandlingstilbud til flygtninge med traumer under Henvisningsmuligheder

Tværfaglig børne- og familiebehandling på de specialiserede behandlingscentre for flygtninge med traumer hører under sundhedsloven og er gratis. Behandlingen kræver dog henvisning fra egen læge. Transporten kan betales via Patientkontorerne, hvis den henviste bor mere end 50 km fra behandlingsstedet.

I familiebehandlingen er der fokus på hele familien og dens indbyrdes relationer. På de tværfaglige behandlingscentre for flygtninge med traumer er der derudover fokus på, hvad der skyldes traumatisering, og hvad der skyldes manglende omsorgsevne eller en kombination af begge. Behandlingen tilpasses den enkelte familie og det enkelte familiemedlem.

Børn og unge har som udgangspunkt bedst af at blive i deres lokale miljø med skole og fritidsliv. Derfor vil behandlingen primært være rettet mod forældrene. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at have særligt fokus på det enkelte barn eller den unge.

Derfor kan behandlingen også omfatte:

  • Børneundersøgelser med tests og udredninger
  • Børne og ungebehandling: Samtale eller legeterapi - afhængig af barnets alder
  • Gruppebehandling af unge (f.eks. uledsagede mindreårige)

Det er langt fra alle behandlingscentre, der tilbyder familiebehandling, men under henvisningsmuligheder kan du finde en liste over de centre, der specifikt tilbyder behandling til børn i flygtningefamilier og deres familier.

Henvisning

Når en familie henvises til tværfaglig behandling kan det foregå sådan:

  • Et møde med alle fagpersoner rundt om familien. Forældrene kan også deltage i mødet, hvor bekymringer, ressourcer og ønsker for fremtiden fremlægges. Formålet er at belyse familiens problemer, ressourcer og handlemuligheder fra så mange vinkler som muligt. Forventningerne bliver herved afstemt, og et forpligtende samarbejde mellem henviser, behandlingssted og forældre bliver etableret.
  • Forældresamtaler med psykolog og socialrådgiver.
  • Samtaler med hele familien.
  • Børnesamtaler med søskende sammen og hver for sig.
  • Opsamlende samtale med forældre om det tværfaglige behandlingscenters vurdering og anbefaling.
  • Afsluttende møde med alle parter med opsummering og anbefaling af videre tiltag.
  • Visitationserklæring sendes til henviser med vurdering og anbefaling af videre tiltag. 

Generelt er der ventid på behandling på de tværfaglige behandlingscentre. Hos OASIS har familiebehandlingen højeste prioritet, hvorfor der ikke er ventetid, Er det ventetid kan det være en mulighed at anvende privatpraktiserende psykologer, der har erfaring med børn og unge i flygtningefamilier.  

Resultater

Behandlingen kan hjælpe familien, henviser og lokale aktører til at blive mere klare på, hvilke problemstillinger der er i familien, og hvor der kan sættes ind med støtte. Men primært kan den styrke familierne til at forstå, hvordan traumatiske oplevelser kan påvirke hele familien og dens trivsel, og hvad forældre selv kan gøre for, at det ikke kommer til at skade deres børns fremtid.

Behandlingen slutter typisk med et møde og en afslutningserklæring til henviser, der er sket tilstrækkelig med forandringer, behandlingsmålene er nået eller der skal andre tiltag til. Behandlingen sker i tæt samarbejde med henviser og lokale aktører, da børnefamilier hele tiden er i forandring og påvirkes af mange udefrakommende forhold
 

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Tanja Weiss, socialrådgiver, OASIS

Sidst opdateret 9/11/2018