Symptomskema

Skemaet angiver de symptomer, man ofte vil kunne se hos børn med traumer. Når man arbejder med børn i flygtningefamilier, kan det være gavnligt at bruge symptomskemaet som en slags huskeliste.

Ved at tage skemaet frem og løbe det igennem før og efter en samtale med barnet, har man en mulighed for at skærpe sine sanser og observationer. Skemaet kan samtidig give et overblik over, hvilke symptomer barnet har, hvornår de er erkendt - enten af barnet selv eller af sundhedsplejersken, samt hvilken indsats man har sat i værk eller planlagt.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Skemaet er udviklet af sundhedsplejerske Grethe Hjul Mandrup

Sidst opdateret 4/9/2017