Sygeplejersker

Flygtninge med fængsels- og torturoplevelser eller andre overgreb i forbindelse med krig kan være særligt sårbare over for at blive indlagt og over for forskellige undersøgelser, pleje- og behandlingstiltag. Desuden har tilliden til andre mennesker ofte lidt et alvorligt knæk som følge af de traumatiske oplevelser. Derfor kan det være særligt vanskeligt for sygeplejersken at opbygge en tillidsfuld relation til denne patient – især hvis flygtningen har oplevet, at sundhedsprofessionelle har medvirket ved tortur, hvilket ofte sker.

Sygeplejersken må først arbejde på at få skabt tillid til patienten, sådan at han bliver tryg ved at kunne fortælle om sin historie, herunder også om han har været udsat for vold/tortur. Denne viden er vigtig i tilrettelæggelsen af plejen og behandlingen, for at patienten kan undgå unødig angst og genoplevelse af tidligere traumer.

Som sygeplejerske møder du traumatiserede flygtninge i alle specialer.

  • Hvorfor er det vigtigt at være særlig opmærksom på den traumatiserede flygtning?
  • Hvordan finder du ud af, om du står over for en flygtning med en traumatisk bagage?
  • Hvad skal du være særligt opmærksom på i sygeplejen til den traumatiserede flygtning?

I menuen til venstre kan du finde svar på ovennævnte spørgsmål og vejledning til, hvordan du kan handle ud fra denne viden i din praksis.

Sidst opdateret 4/9/2017