Sundhedsplejersker


Se filmen At leve med traumer, hvor fem flygtninge fortæller, hvordan de lever med følgerne af krig, fængsling og andre overgreb, og hvordan de voldsomme oplevelser påvirker familie- og arbejdslivet

Som sundhedsplejerske har du med hjemmebesøg og et tæt familiesamarbejde en unik mulighed for at blive familiens sundhedsperson og indgang til samfundet. I arbejdet med børn fra flygtningefamilier vil du ofte møde familier, der er i en anspændt situation. Deres liv kan både være stærkt præget af den situation, der gjorde, at de måtte forlade hjemlandet, og af kampen for at skabe en meningsfuld tilværelse i eksil.

I menuen til venstre kan du få viden om traumer, så du kan blive opmærksom på familiens eventuelle reaktioner og symptomer. Selvom børnene ikke selv har været i krig, kan de være påvirkede af forældres traumer og i særlige tilfælde blive sekundært traumatiserede. Du kan også læse om, hvordan du kan håndtere familie- og skolearbejdet bedst muligt i arbejdet med børn fra flygtningefamilier.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Sidst opdateret 4/9/2017