Støttekontaktperson

Socialstyrelsens folder Din kommune kan hjælpe informerer om støtte- og kontakperson-ordningen (§ 99). Folderen er målrettet pårørende, naboer og andre, som kender en borger, der har en psykisk lidelse. Folderen henvender sig især - men ikke kun - til borgere med anden baggrund end dansk. Den findes på dansk, engelsk og arabisk.

Mennesker med traumer har ofte brug for støtte og hjælp til at få hverdagen til at fungere. Traumatiserede flygtninge og indvandrere har samtidig kulturelle og sproglige udfordringer, når de skal gebærde sig i det danske samfund og skabe de bedste rammer for sig selv og deres børn. Derfor er støtte-kontaktpersoner et vigtigt tilbud til denne målgruppe.

Som støtte-kontaktperson er det afgørende at opbygge en god og tillidsfuld relation til den traumatiserede. Relationen er grundlaget for at kunne hjælpe med at strukturere hverdagen, etablere social kontakt, skabe gode rammer og forudsigelighed for børnene.

For mange flygtninge med traumer og PTSD er der tale om en kronisk tilstand, som varer hele livet. Behandling og social støtte kan i mange tilfælde hjælpe disse mennesker til at få familien og hverdagen til at fungere bedst muligt.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark

Sidst opdateret 10/2/2016