Somatikken

I den fysiske sygepleje og behandling kan der være opgaver og procedurer, som kan være særligt belastende og angstprovokerende for torturoverleveren og reaktivere minder om de traumatiske oplevelser.

Det kan være:

 • Blodprøvetagning
 • EKG-optagelse
 • Gastro-, cysto- og rectoskopi
 • Røntgenundersøgelse og scanning
 • Gynækologisk undersøgelse
 • Operative indgreb
 • Indsovnings- og opvågningsfasen i forbindelse med anæstesi
 • Ophold i små rum, fx i en elevator
 • Synet af og anvendelse af medicinsk udstyr
 • Tandlægeundersøgelse og –behandling.

For at mindske patientens angst og risiko for flashbackoplevelser kan du:

 • Give grundig orientering om, hvad der skal ske og hvordan, og give tid til spørgsmål
 • Spørge patienten om, hvad der kunne give ham mest tryghed i netop denne situation
 • aftale, at patienten kan give et aftalt signal, hvis han ønsker en pause i undersøgelsen eller at stoppe undersøgelsen, hvis patienten bliver meget angst
 • Aftale, at en pårørende (hvis muligt) eller en fra plejegruppen, som patienten er særlig tryg ved, følger med til undersøgelsen.

Ovenstående kan hjælpe patienten til at bevare kontrollen i den pågældende situation, hvilket er særligt vigtigt for torturoverleveren. Aftaler skal naturligvis overholdes; ellers vil patienten miste tilliden til dig.

Andre behandlere, der er involveret i undersøgelsen skal være indforstået med de aftaler og særlige hensyn, som du har aftalt med patienten. Det kan drøftes med lægen, om:

 • patienten kan få angstdæmpende medicin før undersøgelsen
 • undersøgelsen kan foregå i fuld anæstesi, fx ved gastro-, cysto- eller rectoskopi

- og patienten skal naturligvis medinddrages i disse beslutninger.

Redaktion

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 10/2/2016