Socialfagligt personale


Se filmen Den gode samtale med flygtninge. Den giver et bud på forskellige teknikker til at tale med flygtninge om deres behov for hjælp til traumerelaterede problemer.

Det er en god idé at bruge tolk i samtaler med flygtninge. Det sikrer både din og flygtningens forståelse og samarbejde samt skåner familiemedlemmer for for meget ansvar. Læs mere om emnet under Brug af tolk.

Traumer betyder i alvorlige tilfælde en markant nedsat funktionsevne, svarende til folk med lidelser som angst, depression eller skizofreni. En lidelse af så alvorlig karakter får ud over de personlige konsekvenser også følger for familielivet, hvor især børnene vil stå svagt.

For at kunne tilbyde den rette socialfaglige hjælp er det derfor vigtigt at have en grundlæggende viden om psykiske traumer. Samtidig er det vigtigt, at sagsbehandleren kan vurdere, hvornår en flygtning har brug for anden hjælp og derfor må henvises til andre fagfolk. Grundlæggende er det nødvendigt, at sagsbehandleren koordinerer indsatsen tværfagligt og tværsektorielt, så det ikke bliver den enkelte flygtning, der skal holde overblikket over sin sag, hvilket er særligt vanskeligt for flygtninge med traumer.

Formålet med teksterne på de følgende undersider er at give mere viden om, hvad krigsrelaterede traumer blandt flygtninge og deres familier gør ved dem samt de følgevirkninger det kan have for sagsbehandlingen og arbejdet i øvrigt.

Sidst opdateret 11/9/2017