Socialfaglige indsatser

"Projekt Skoleparathed" forbereder socialt udsatte to-sprogede børn til skolestart ved at styrke deres kompetencer gennem leg og musik. Få mere viden gennem inspirationsfilm fra børnegrupperne.
 
 


Traumer i familien
viser, hvordan det kan påvirke at vokse op i et hjem, hvor en eller begge forældre er traumatiserede

 

Når børnesagsbehandleren møder en traumatiseret flygtningefamilie, kan det vise sig, at der har været alvorlige problemer i familien gennem længere tid. Hvis familien har alvorlige problemer, er det naturligvis vigtigt sammen med familien at finde ud af, hvad problemerne skyldes. Er der for eksempel tale om:

  • at familien ikke kan få sin økonomi til at hænge sammen?
  • at de voksne er på vej ud af et langvarigt misbrug eller depression?
  • at den ene ægtefælle savner den anden i hjemlandet, så de ikke magter at slå sig ned for alvor i Danmark?
  • at familien har levet under så vanskelige forhold i hjemlandet, at børn og voksne stadig er præget heraf?

Meget kan udrettes ved god sagsbehandling og støtte til såvel voksne som børn. I Serviceloven er der angivet retningslinjer for hjælpeforanstaltningerne i børne- og familiearbejdet i kommunalt regi. Enkeltydelser bevilges i henhold til Aktivloven. Naturligvis er alle støtte- og hjælpemuligheder møntet på alle – børn i flygtningefamilier såvel som etnisk danske børn. Generelt vurderes foranstaltningerne lige så gode for børn i flygtningefamilier som for andre børn.

Alligevel kan nogle sagsbehandlere opleve, at de er fagligt og personligt udfordret i flygtningearbejdet. Det kan skyldes:

  • at sagsbehandleren og familien har forskellige livsopfattelser
  • at flygtningen ikke kender til børnesagsbehandlerens rolle samt deres rettigheder og pligter 
  • flygtningens ukendskab til, hvad de forskellige foranstaltninger indebærer
  • sproglige vanskeligheder for begge parter
  • sagsbehandlerens ukendskab til flygtningens baggrund og til, hvad traumatisering kan betyde   

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Grete Svendsen, socialrådgiver

Sidst opdateret 10/2/2016