Småbørnssundhedsplejersken


Traumer i familien viser, hvordan det kan påvirke børn at vokse op i et hjem, hvor en eller begge forældre er traumatiserede

I det følgende kan du få råd til, hvordan du bedst muligt skaber et tillidsfuldt samarbejde med flygtningefamilier, og hvordan sundhedsplejersken kan håndtere eventuelle traumer. 

Skab tillid i familien

Sundhedsplejersken får først og fremmest et godt samarbejde ved at skabe et tillidsforhold. Det er selvfølgelig altid væsentligt, men kan være endnu vigtigere i flygtningefamilier, som grundet deres fortid kan være mistroiske over for systemet og af forskellige grunde kan være traumatiserede.

For at skabe tillid er det vigtigt at:

  • gøre brug af en tolk, hvis familiens dansksproglige forudsætninger ikke er tilstrækkelige.
  • gøre familien opmærksom på tavshedspligten.
  • sørge for at dine spørgsmål tager udgangspunkt i barnet, da det er dér, tilliden bliver opbygget.
  • bestræbe dig på at forstå det, familien forstår, med henblik på horisontsammensmeltning.
  • udvise handlekompetence, for eksempel ved at ringe til lægen, mens du er der, så familien ved nøjagtig, hvad du siger og gør, og så alle ved, hvad der er besluttet.
  • opsummere dagens besøg, når du går, for eksempel ved at læse dit skriftlige notat højt for familien.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 10/2/2016