Skolesundhedsplejersken

På trods af forholdsvis få samtaler med børnene, har skolesundhedsplejersken en særdeles væsentlig rolle, fordi børnene måske netop tør betro sig til hende, fordi hun ikke er lærer, men stadig er en sundhedsfaglig person.

Det er kun ind- og udskolingsundersøgelser i samarbejde med lægen, som er lovbefalet. Derudover foretages undersøgelser ofte i 2. og 5.klasse, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn i skoleforløbet tilbydes årlig regelmæssig kontakt med sundhedsplejersken.

Får du indtryk af, at barnet ikke trives, er det vigtigt at tale med barnet og lægge op til at inddrage forældre og lærere. I nogle tilfælde kan det være svært at inddrage forældrene i et samarbejde. Her kan hjemmebesøg være en god idé – alt afhængig af hvad der er ressourcer til og kommunens tilbud.  

Modtagelse af flygtningebørn

Forskning viser, at stressfulde oplevelser i eksiltilværelsen har stor betydning for flygtninges psykiske helbred. Det kan ikke undgås, at flygtninge føler sig overvældede af de mange nye informationer, nye boforhold etc. Men en god modtagelse organiseret i hensigtsmæssige rammer kan hindre nogle af de stressfulde oplevelser, der følger med, når man er nytilkommen i ny kommune. Generelt anbefales det derfor at have en fastlagt procedure for koordinering af modtagelsesarbejdet.

I Varde Kommune spiller sundhedsplejersken en væsentlig rolle i modtagelsesarbejdet, hvilket kan anbefales, idet eventuelle helbredsmæssige problemer opdages tidligt. Modtagelsesarbejdet består af en fordelingsgruppe, der udpeger et ’Familiens team’, som skal sørge for koordinering og formidling omkring modtagelsen af en enkelt familie. Teamet modtager informationer fra flygtningekonsulenten fra psykiatri og voksenservice om den enkelte familie. Herefter afholdes der møde i teamet med flygtningekonsulenten om koordinering af opgaven. På mødet finder Familiens team ud af, hvem der skal fortsætte i teamet for den konkrete sag og hvor længe, samt hvem der skal være tovholder i den enkelte sag.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 10/2/2016