Seksuel tortur

I en række studier har man vist, at 61-76% af torturoverleverne har været udsat for seksuel tortur. Denne torturform er så udbredt en metode, fordi den medfører svære traumer med et minimum af synlige spor. Hertil kommer, at ofret som ved anden tortur får sin identitet ødelagt, seksualiteten forstyrret og kærlighedslivet dermed ødelagt.

Seksuel tortur udøves både som fysisk og psykisk tortur og ofte som en kombination.

Eksempler på fysisk seksuel tortur

 • Vold mod kønsorganerne i form af slag
 • Elektrisk tortur
 • Indførelse af diverse genstande, inkl. mus og edderkopper, i vagina og anus

Desuden kan der være tale om diverse former for voldtægt udført af bl.a:

 • Bødlerne
 • Medfanger under tvang
 • Specialtrænede hunde
 • Massevoldtægter i form af krigsvoldtægt, et våben, der anvendtes i borgerkrigen i Eksjugoslavien

Eksempler på psykisk seksuel tortur

 • Tvungen nøgenhed, seksuelle ydmygelser og trusler
 • Tortur af homoseksuel karakter hvorunder manden fortælles, at han nu er homoseksuel
 • Ofret trues på sin reproduktionsevne, idet han/hun får at vide, at han/hun aldrig vil kunne få børn
 • Frygt for at få deforme børn på baggrund af trusler herom kan medføre ønske om sterilisation

Psykisk seksuel tortur findes ofte særlig belastende.

Til trods for at de fleste seksuelle torturformer vil have nogenlunde samme effekt i forskellige kulturer, er der kulturelle og religiøse forskelle, der kan udnyttes af bøddelen.

For eksempel vil fjernelse af en muslimsk kvindes tørklæde kunne opfattes som seksuel tortur og ligeledes give reaktioner som efter seksuel tortur. Ligeledes kan tvungen nøgenhed være mere traumatisk for ofret i en muslimsk kultur end eksempelvis i en europæisk kultur.

Flere undersøgelser tyder på, at både seksuel tortur og ikke-seksuel tortur kan fremkalde seksuel dysfunktion, men at der dog er større kausal sammenhæng mellem seksuel dysfunktion og seksuel tortur end mellem seksuel dysfunktion og ikke-seksuel tortur.

Agger et al argumenterer for, at såfremt man forstår seksuel dysfunktion ud fra den biopsykosociale model, bør seksuel dysfunktion ikke ses som en direkte følge af seksuel tortur. Man kan således heller ikke slutte, at seksuel tortur medfører seksuel dysfunktion.

Diagnostisk kendetegn på seksuel tortur

I ICD10 defineres seksuelle funktionsforstyrrelser som "non-organisk seksuel forstyrrelse af ønsket seksuel aktivitet".

Symptomerne, der nævnes, er følgende:

 • Manglende libido, manglende seksuel lystfølelse
 • Seksuel aversion
 • Mangelfuld genital reaktion (impotens)
 • Hæmmet orgasme
 • Præmatur ejakulation
 • Vaginisme og dyspareuni (6)

Denne definition er dog ikke fuldkommen, da symptomerne hos torturofre ikke nødvendigvis er ikke-organisk betinget, og seksuel aktivitet ikke nødvendigvis er ønsket.

Lunde et al beskriver seksuel dysfunktion på følgende, mere udførlige måde:

 • Hos mænd ses erektiv og ejakulativ dysfunktion
 • Hos kvinder vaginisme og mangel på lubrikation
 • Begge køn oplever manglende libido
 • Manglende orgasme
 • Ingen nydelse af orgasmen trods orgasme i fysiologisk forstand
 • Væmmelse ved seksuel aktivitet
 • Genoplevelse under samleje af torturen
 • Smerter i kønsorganerne under samleje
 • Væmmelse ved egen krop
 • Frygt for at kønsorganerne er blevet læderet
 • Frygt for at mangle evnen til at få børn og frygt for at få misdannede børn

Forekomst af seksuel tortur

Prævalensen af seksuel dysfunktion efter tortur angives i forskellige studier at være fra 10 % til 51 % (1, 7, 8) (Proceedings fra Third European Conference on Trauma Stress, 1993, Bergen). Prævalensopgivelserne er forbundet med stor usikkerhed på grund af variationer i definitioner og undersøgelsesmetoder. Der er ofte tendens til underrapportering fra torturofre, når der er tale om seksuel dysfunktion (2). Dette skyldes, at seksuel dysfunktion og den tortur, der har fremkaldt den, er forbundet med megen tabu, skam og lidelse (2).

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark

Kilder og litteratur

Seksuel dysfunktion hos torturofre / Theilade, Lotte D. Arlø
Ugeskrift for Læger 164(41), 4741 pp, 2002

Changed identity, low self-esteem, depression and anxiety in 148 torture victims treated at the RCT - relation to sexual torture /  Lunde, I.;  Ortmann, J.  Den Haag : Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs, 1992.

Sexual torture of men in the war / Loncar, M., pp, 212-217
I:   War violence, trauma and the coping process : armed conflict in Europe and survivor response / Arcel, Libby Tata (red). København: IRCT, 1998: 212-7. 6 )

ICD10, F52 / World Health Organization. København: Munksgaard, 1994. 

Prevalence and sequelae of sexual torture / Lunde, I.; Ortmann, J.
Lancet  336, 289-291, 1990

Den potentielle ydmygelse - seksuel tortur af mandlige politiske fanger : nedbrydningsstrategier over for mandlig potens /  Agger, I.; Jensen, S. B.
Nordisk sexologi 6: 27-54, 1988.

Lunde, I.; Ortmann, J. Seksuel tortur og seksuelle problemer efter tortur samt behandling heraf. København : CEPAR, 1992.

Sexual torture and the treatment of its consequences / Lunde, I, Ortmann J., pp. 310-29.
I: Basoglu, M. (red) Torture and its consequences : current treatment approaches. Cambridge: Cambridge University Press, 1992

Victims of sexual violence, male victims / Van der Veer, G.  London: Wiley, pp 225-227, 1992

Psychotherapeutic understanding of women exposed to sexual violence in political detention /  Axelsen, E.; Sveass, N.
Nordisk sexologi 10, 1-10, 1994

Sexual torture of male victims / Van Tienhoven, H.
Torture 3, 133-135, 1993

Sexual torture of women as a weapon of war - the case of Bosnia-Herzegovina / Arcel, Libby Tata, pp 183-211
I:  War violence, trauma and the coping process: armed conflict in Europe and survivor response / Arcel, Libby T. (red). København : IRCT, 1998

Prejudice expected / Jørgensen, L.
Torture 3,  56-57, 1993

European consultation "Care and rehabilitation of victims of rape, torture and other severe traumas of war in the republics of Ex-Yugoslavia". Utrecht : UNHCR, 17. - 19. juni, 1993.

Prevalence of sexual torture in political dissidents /  Meana,  J. J.; Morentin, B.; Idoyaga,  M. I.;  Callado, L. F. Lancet 345, 1307, 1995.

Torturen i verden - den angår os alle / Genefke, Inge K.. København : Hans Reitzels Forlag, 1986.

Torturoverlever - traume og rehabilitering /  Jacobsen, L.; Smidt-Nielsen, K. København : IRCT, 1996.

The psychosexual trauma of torture / Agger, I., Jensen,  S. B., pp. 685-702
I:  Wilson, J. P. (red); Raphael, B. (red)  International handbook of traumatic stress syndromes.  New York: Plenum Press, 1993

Behandling af traumatiserede flygtninge med følger efter seksuel tortur / Agger, I.; Jensen,  S. B.
Nordisk  Psykiatrisk Tidsskrift 43, 429-436, 1989.

 

Sidst opdateret 1/9/2017