Screening

Ved at gennemgå listen med de fire spørgsmål nederst på siden sammen med patienten kan man konstatere, om en person har været udsat for en traumatisk begivenhed eller er blevet traumatiseret som følge heraf.

Det kan være vanskeligt at gennemskue, når svære traumer er årsagen til en somatisk tilstand hos patienten. En somatisk tilstand, der uden tilstedeværelse af et eller adskillige traumer, typisk ville blive diagnosticeret som depression eller angst.

Det skyldes dels, at patienten kun sjældent uopfordret fortæller om de begivenheder, der har medført traumerne. I mange tilfælde er det for patienten forbundet med stor smerte, fortvivlelse og skam at tage hul på emner, som omhandler tortur eller krigsoplevelser.

Nogle patienter sætter ikke selv de traumatiske oplevelser i forbindelse med de gener, de henvender sig til lægen for at få hjælp til.

Den traumatiserede krigs- og torturoverlever vil typiske henvende sig med et komplekst sygdomsbillede, hvor diffuse smerter og/eller søvnproblemer ofte indgår. Patienten vil i nogle tilfælde foretage gentagne henvendelser. Det vil måske fremgå, at patienten har nedsat hukommelse, som kan være en følge af traumatisering.

Spørgsmål til screeningsinterview

Har du nogensinde i dit liv haft en oplevelse, der var så skræmmende, eller har oprørt dig så meget, at du indenfor den sidste måned har:

  1. Haft mareridt om oplevelsen eller tænkt på den uden at ville det? Ja/nej
     
  2. Prøvet at undgå at tænke på det eller forsøgt at undgå situationer, der minder dig om det? Ja/nej
     
  3. Været konstant på vagt, årvågen eller faret let sammen? Ja/nej
     
  4. Følt dig "følelsesløs" eller afsondret fra andre mennesker, aktiviteter eller dine omgivelser? Ja/nej

Screeningen anses for positiv ved to positive svar eller alene ved positiv besvarelse af spørgsmål 3 om vagtsomhed.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark

Kilder og litteratur

Læge Helena Galina Nielsen

The Primary Care PTSD Screen (PC-PTSD) : paper presented at the 15th annual meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, Miami, Florida / Prins, A.; Kimerling, R.; Cameron, R.; Oumiette, P. C.; Shaw, J.;  Thrailkill, A.; Sheikh, J.; Gusman, F. , 1999

Sidst opdateret 1/9/2017