Samarbejdspartnere

Sundhedsplejerskers arbejdsfelt er bredt og komplekst, da det både kan foregå i hjemmet og skolen og omfatter det enkelte barn, søskende, forældre og hele familier. Der bliver derfor naturligt mange forskellige samarbejdspartnere.

Kommuner

Socialforvaltningen indgår oftest i tværfagligt samarbejde i forbindelse med eventuelle udredninger og interventioner. Kommuner kan sætte ind med foranstaltninger i familier for eksempel i form af familierådgivere. I nogle kommuner etableres der familieværksteder, og der kan etableres samarbejde om eksempelvis familierettet aktivering.

Praktiserende læger

Samarbejdet med praktiserende læger er meget varierende fra kommune til kommune. Praktiserende læger er dog centrale samarbejdspartnere i forhold til screening af helbred, vaccinationer og børneundersøgelser. Desuden afdækker de praktiserende læger i deres almindelige konsultationer problematikker, som er relevante at arbejde sammen med sundhedsplejersker om - og vice verca; Sundhedsplejersker afdækker forhold, der kræver praktiserende lægers involvering.

Tværfaglig behandling

Hvis et barn eller en ung flygtning har brug for mere omfattende behandling for posttraumatiske stress symptomer (PTSD), er det muligt gennem egen læge at henvise til et af de specialiserede tværfaglige behandlingscentre for flygtninge med traumer.

Alle centrene hører under Sundhedsloven og tilbyder derfor gratis behandling

Frivillige

Samarbejdet mellem frivillige og professionelle varierer fra kommune til kommune, men frivillige gør i mange kommuner en vældig stor indsats blandt flygtninge og indvandrere.

Der er rigtig god erfaring med eksempelvis etablering af kontakt til venskabsfamilier via for eksempel Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp. Andre frivillige fra eksempelvis Dansk Flygtningehjælp kan være behjælpelige med indkøb, lektiehjælp eller som social kontaktperson, der tager på ture med børnene, som giver dem oplevelser.

Selvom det kan være svært at overtale en familie, som gerne vil være selvkørende, til at få en kontaktperson tilknyttet, viser erfaringer, at det kan være en god mellemvej til social støtte, da en egentlig aflastningsfamilie for barnet kan opleves meget radikalt.  

Daginstitutioner og skoler

Vuggestuer og børnehaver er meget involverede i integrationsprocesser, og det er oplagt for sundhedsplejersken at samarbejde med de såkaldte ressourcepædagoger. I de fleste institutioner, hvor der er mange udsatte børn, er der ressourcepædagoger. De har særlige kompetencer inden for pædagogiske og psykiske problemer hos børn og er uddannet i at sætte fokus på børnenes ressourcer, således at udsatte børn ikke kun betragtes som udsatte. 

I skoler etableres der mange steder modtageklasser, og som en naturlig forlængelse af den almene sundhedspleje på skoler arbejdes der tæt sammen om børnene.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 10/2/2016