PTSD

Prædiktorer og diagnostisk oversigt

Umiddelbart efter en alvorlig traumatisk hændelse vil de fleste mennesker udvikle en akut stressreaktion.

I nogen tid efter kan vi være ude af det med kaotiske følelser, en blanding af angst, sorg og vrede. Der kan være tale om en akut posttraumatisk stressforstyrrelse.

I starten opfatter man problemerne som en stressreaktion, hvor balancen i krop og sind er blevet forstyrret, men nu blot skal genoprettes.

Der findes sygdomme, man forbinder med langvarig og belastende stresspåvirkning, kronisk stress. Posttraumatisk stressforstyrrelse er kvalitativt anderledes. Det, der adskiller, er især de invaderende ukontrollerbare skræmmende erindringer, der melder sig på vilkårlige tidspunkter, uden at der umiddelbart findes forklaring herpå. Personer, der er udsat for dette, spekulerer ofte på og er bange for, at de er blevet sindssyge.

Traumatiske stressorer

 • Krig
 • Tortur, fængsling, gidseltagning eller flygtningestatus
 • Vold og voldtægt
 • Incest, seksuelt misbrug, fysiske overgreb eller omsorgssvigt i barndom
 • Trafikulykker og naturkatastrofer
 • At være vidne til en traumatisk begivenhed
 • At miste en nær pårørende
 • Alvorlig livstruende sygdom

Nogle begivenheder er så alvorlige og voldsomme, at ethvert menneske vil kunne udvikle en vedvarende stressforstyrrelse. Mange mennesker gennemlever dog traumatiske begivenheder uden tilsyneladende at få varige mén.

Hvordan en given hændelse påvirker det enkelte menneske, vil således afhænge af traumets alvor i forhold til personens psykiske og fysiske styrke. Det har betydning, hvornår i personens liv traumatiseringen finder sted, om der er tilbagevendende påvirkninger, og hvorvidt det forekommer i interpersonelle forhold.

I nogle tilfælde af langvarigt interpersonelt traumatiserende misbrug vil ofrene udvikle andre og mere alvorlige psykiske problemer, samtidigt med at de har PTSD. Det kaldes enten Kompleks posttraumatisk stressforstyrrelse (3) eller Ekstrem stressforstyrrelse (4). Personer, der opfylder kriterierne for kompleks PTSD, har brug mere vidtgående behandlingstiltag, end de patienter, der alene opfylder kriterierne for PTSD.

Diagnostiske kriterier for PTSD

(ICD10: Post Traumatic Stress Disorder)

A: Personen har været udsat for en traumatisk begivenhed, hvor personen har oplevet, været vidne til eller stået over for en eller flere begivenheder, som involverer aktuel eller truende død eller alvorlig skade, eller en trussel på egen eller andres fysiske integritet. Personens reaktion involverede intens angst, hjælpeløshed og rædsel.

B: Den traumatiske oplevelse genopleves på en eller flere af følgende måder:

 • Tilbagevendende og påtrængende forstyrrende erindringer om begivenheden med billeder, tanker eller sansninger
 • Tilbagevendende forstyrrende drømme om begivenheden, evt. som mareridt
 • Den traumatiske begivenhed gentager sig ved genoplevelse, illusioner, hallucinationer, dissociative såkaldte flashbacksIntens psykisk ubehag ved udsættelse af indre eller ydre stimuli, der symboliserer eller ligner noget fra den traumatiske begivenhed
 • Fysiologisk reaktivering ved udsættelse for indre eller ydre stimuli, der symboliserer eller ligner aspekter af den traumatiske begivenhed

C: Vedvarende forsøg på undgåelse af stimuli associeret med traumet og en følelsessløvhed eller nedsat evne til at reagere med følelser, der ikke før var til stede. Symptomerne viser sig ved, at personen:

 • Forsøger at undgå tanker og følelser forbundet med traumet
 • Forsøger at undgå aktiviteter, steder og folk, der kan give erindringer om traumetIkke er i stand til at genkalde sig vigtige aspekter af traumet
 • Har mærkbart nedsat interesse for eller deltagelse i vigtige aktiviteter
 • Lever med en følelse af at være blevet afsondret og eller fremmedgjort fra andre
 • Har begrænset råderum for følelser, eksempelvis svært ved at håndtere kærlige følelser
 • Har fornemmelse af en forkortet fremtid - forventer ikke at kunne få en karriere, ægteskab, børn, normal livstid

D: Vedvarende symptomer på øget stress og/eller hyperreaktivitet (hyperarousal), der ikke var til stede før traumet, indikeret ved mindst to af følgende symptomer:

 • Besvær med at falde i søvn eller sover afbrudt
 • Irritabilitet og udbrud af vrede
 • Koncentrationsbesvær
 • Øget vagtsomhed
 • Farer sammen ved minimale stimuli (overreaktion på forskrækkelse = startle response)

E: Forstyrrelsen skal have varet mere end én måned (symptomerne i B,C og D )

F: Forstyrrelsen forårsager klinisk signifikant ubehag eller giver en betydelig forringelse af det sociale liv eller beskæftigelse

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark

Kilder og litteratur

Læge Helena Galina Nielsen
ICD-10 : Classification of mental and behavioural disorders : clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneve : World Health Organization

 

Sidst opdateret 11/2/2016