Psykiatrien

Kommunikation er det vigtigste redskab i psykiatrisk sygepleje, hvor den narrative tilgang er særlig anvendelig for at få indblik i patientens historie og baggrund, som jo netop har betydning for at kunne afdække, om patienten har traumatiske oplevelser bag sig.

I psykiatrien møder vi mange traumatiserede patienter med PTSD, og ofte også tilpasningsreaktion, depression eller angstlidelser. Det er vigtigt for sygeplejersken at kende symptomerne på PTSD og konsekvenserne af disse  både psykisk, fysisk og socialt. Denne viden danner baggrund for, at sygeplejersken kan være klædt på til at møde patienten med anerkendelse, empati og forståelse for netop denne patients særlige sårbarhed. For at få yderligere kendskab til patientens kulturelle baggrund og patientens egen forståelse af sin situation, må sygeplejersken være positivt nysgerrig.

Redaktion

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Kilder og Litteratur

Sidst opdateret 10/2/2016