Projektrelaterede indsatser

Flygtningebørn, herunder både børn, der selv har været på flugt, og børn, der er født i Danmark af flygtninge, lever ofte med traumer og psykisk sygdom tæt inde på livet. Det er en realitet som følge af de oplevelser, de eller deres forældre er flygtet fra, og som forstærkes af tilværelsen i eksil.

En forskningsoversigt "Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser", viser, at psykosociale indsatser, der retter sig mod eksiltilværelsen, herunder de hverdagslige omgivelser som eksempelvis skole og daginstitutioner, har en væsentlig betydning i forhold til at genopbygge og styrke flygtningebørnenes modstandskraft og sociale trivsel. Forskellige projekter har de seneste år arbejdet med at opkvalificere professionelle i flygtningeproblematikker og skabe psykosociale indsatser med det mål at skabe bedre rammer for en vellykket skolegang for børn i flygtningefamilier. 

Røde Kors - friRum

Projekt friRum har afviklet børnegruppeforløb for børn i traumatiserede flygtningefamilier med det formål at skabe et rum, hvor børnene kan tale om, hvordan deres hverdag er præget af de oplevelser, som de eller deres forældre har haft. Erfaringerne viser, at der er muligt at give støtte og konkrete værktøjer til at klare en svær hverdag. Det kræver etiske og sociale overvejelser omkring målgruppen, det kræver en høj bevidsthed om de rammer, man som professionel sætter en indsats ind i, og det kræver viden, metoder og konkrete øvelser til at organisere og styre en gruppeproces.  

Dansk Flygtingehjælp - Børn af Krig og Fred

Børn af Krig og Fred er et metodeudviklingsprojekt, hvis formål er at styrke børn i flygtningefamilier ved at skabe forståelse og respekt omkring børnenes og familiernes situation hos børnene selv, deres familier, klassekammerater, skolens faggrupper og øvrige professionelle netværk. I metodehæftet kan du læse om de forskellige indsatser, herunder alderssvarende klasseundervisning om det at være flygtning, som lærere har kørt på egen hånd i modsætning til børnegrupper, som blev kørt i samarbejde med psykologer.

Erfaringer fra Århus Kommune

I 2005 opsamlede man i Århus kommune en række erfaringer fra et projekt, hvis udgangspunkt var at lave generel vidensformidling om Posttraumatisk Stress (PTSD) til skolebørn og deres voksne netværk, herunder også professionelle.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Sidst opdateret 5/9/2017